top of page

Srovnání energetické náročnosti konvenční a moderní osvětlovací soustavy


Další z možností jak snížit energetickou náročnost budovy je optimalizace osvětlovací soustavy. V článku je popsán výpočet energetické náročnosti pro osvětlení a provozních nákladů. Jednoduchou analýzou a prostou dobou návratnosti je odpovězeno na aktuální trendy ve výběru typu a druhu svítidel.

Na modelovém příkladu připusťme jednu z nejméně energeticky přívětivých možností osvětlení a tou je klasická žárovka o příkonu (P) rovných 100 W. Pro zjištění energetické náročnosti je potřeba znát dobu (t), po kterou je svítidlo v provozu a náklady. Žárovka může být reálně využívána např. po dobu 4 hodin denně. Cena za 1 kWh elektrické energie (nEE) je stanovena bez rozlišení sazby a tarifu pevnou hodnotou 4,5 Kč.

1) Energetická náročnost a provozní náklady

Žárovka klasická 100 W:

Energetická náročnost osvětlení (Eosv) v kWh/rok se vypočítá dle vztahu:

Eosv = P (W) . t (h/den) . 365 (dní)

Eosv = (100/1000) . 4 . 365 = 146 kWh/rok.

Provozní roční náklady (Nosv) se stanoví vynásobením ceny za 1 kWh:

Nosv = Eosv (kWh/rok) . nEE (Kč/kWh)

Nosv = 146 . 4,5 = 657 Kč/rok.

Srovnání bude provedeno s ekologicky šetrnou a úspornou LED žárovku o příkonu 12 W. Okrajové podmínky zůstávají totožné jako v případě klasické žárovky.

LED svítidlo 12 W:

Energetická náročnost osvětlení (Eosv) v kWh/rok se vypočítá dle vztahu:

Eosv = P (W) . t (h/den) . 365 (dní)

Eosv = (12/1000) . 4 . 365 = 18 kWh/rok.

Provozní roční náklady (Nosv) se stanoví vynásobením ceny za 1 kWh:

Nosv = Eosv (kWh/rok) . nEE (Kč/kWh)

Nosv = 18 . 4,5 = 81 Kč/rok.

2) Investiční náklady a prostá doba návratnosti

Žárovka klasická 100 W:

Běžná cena: 14 Kč

LED svítidlo 12 W:

Běžná cena: 170 Kč

Provozní úspora nákladů (ΔNosv) se vypočte rozdílem spotřeby elektrické energie klasické žárovky od LED svítidla:

ΔNosv = 657 (Kč/rok) - 81 (Kč/rok) = 576 Kč/rok (CF)

Prostá doba návratnosti (Ts) je podílem investičních nákladů (IN) a roční úspory nákladů (CF):

Ts = IN / CF

Ts = 170 / 576 = 0,3 roku.

Z výpočtu vyplývá, že investice do LED osvětlení se zákazníkovi vrátí cca do 4 měsíců. Je potřeba si uvědomit, že čím je větší doba provozu osvětlovací soustavy po provedení opatření, tím je doba návratnosti nižší. Dalším faktem hovořící pro LED osvětlení je životnost, která se může pohybovat kolem 30 000 provozních hodin oproti klasických žárovkám (1000 hodin). Výměna starých svítidel za moderní LED je trendem nejen častěji v domácnostech, ale kvůli vyplývajících úspor především v průmyslových provozech.

V případě zájmu o provedení nezávazné analýzy a získání doporučení spolehlivého dodavatele můžete využít sekce kontakty, kde Vám budou zaslány další podrobnosti.

bottom of page