Please reload

Poslední novinky

Když se to nepovede, aneb přes 210 kuriozit v oblasti ZTI

29.09.2019

1/4
Please reload

Vybrané novinky

Odborné přednášky 2018/2019 (VŠB - TUO, Fakulta stavební)

19.1.2019

 Od 12/2018 přednášky na půdě Fakulty stavební již neprobíhají.

 

V rámci výuky předmětů Laboratoře TZB a Energetické systémy budov II studentů 1. ročníku magisterského navazujícího studia vás zveme na přednášky pozvaných odborníků z praxe!

 

Přednášky probíhají v učebně LPO I 50x od hh:mm - hh:mm hod. Bude doplněno po zveřejnění rozvrhu hodin LS.

Zvání jsou všichni zájemci o danou přednášku bez předchozí domluvy a bez ohledu na oborové zaměření. V případě jiných odborných přednášek v rámci katedry Prostředí staveb a TZB je uvedena kontaktní osoba a konkrétní místnost a čas.

 

Program přednášek a fotografie ze všech uskutečněných přednášek od roku 2016 jsou uvedeny níže v tomto článku.

 

Děkujeme za váš zájem!

 

Plánované akce v letním semestru 2018/2019:

 

Chystané odborné přednášky v rámci předmětu Laboratoře TZB 2018/2019 (povinné pro VN1TZB01):

(uplynulé akce viz níže)

 

DEKSOFT - stavební fyzika - Atelier DEK

Obsah přednášky: Ukázka práce v programech TZB, FVE, Komfort, Dutina, 2D teplo. Vč. úvodního představení DEK Stavebnin a programu Dekpartner a aplikací DEKSOFT a BIM programů.

 

DEKSOFT - stavební fyzika - Atelier DEK

Obsah přednášky: Ukázka práce v programech 1D Teplo, Energetika, Akustika. Vč. úvodního představení DEK Stavebnin a programu Dekpartner a aplikací DEKSOFT a BIM programů.

 

xx.yy.2018 - Školení v software TechCON - (online školení)

Obsah školení: Návrh podlahového vytápění v TechCONu.

 

xx.yy.2018 - Honeywell, spol. s r.o. - p. Wawrzyn

Obsah přednášky: Regulace ve vytápění - zaměřeno pro projektanty.

 

xx.yy.2018 - IVT tepelná čerpadla s r.o. - p. Kropáč

Obsah přednášky: Tepelná čerpadla - zaměřeno pro projektanty.

 

Chystané přednášky mimo výukový čas (dobrovolné):

2/2018 - Pavel Gergela

Obsah přednášky: Oceňování projekčních prací TZB, stanovení a struktura nabídkové ceny.

Místnost, čas: Bude upřesněno.

 

Chystané přednášky a konference Společnosti pro techniku prostředí zdarma:

(nutno minimálně týden předem informovat o účasti na e-mail stp@stpcr.cz / formulář tzb-info)

 

21.2.2019 8:30 (čtvrtek) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6; Ostrava / Moravskoslezský

Moderní řešení pro TZB - nová legislativa

Do programu semináře bude zařazena odborná přednáška lektorů ze Stavební fakulty ČVUT v Praze na téma Dopady nových evropských směrnic pro energetickou účinnost (EED) a energetickou náročnost budov (EPBD), zejména 844/2018 EU z 30. 5. 2018 na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.

 

26.2.2019 8:30 (úterý) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6; Ostrava / Moravskoslezský

Nové úsporné technologie pro rodinné domy, veřejné, průmyslové a komerční budovy

Společnosti IVT / GT Energy, GEROtop a KORADO si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní trendy v navrhování úsporných technologií pro vnitřní prostředí budov. 

 

 

X. sympozium Green Way 2019

STP připravuje jubilejní 10. ročník tohoto tradičního setkání, které se v roce 2019 pořádá v Brně. Hlavní témata: BIM, reálné zkušenosti z navrhování a provozování budov, hospodaření s energiemi uvnitř budovy, právní odpovědnost projektanta, ekodesign, honoráře, obsahy dokumentace, hluk a vibrace.

09.04.2019 - 10.04.2019
Hotel Avanti, Střední 61
Brno / Jihomoravský

 

Green Way Day 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení budov. V rámci odborného programu se představí významné společnosti z oboru HVAC, po skončení prezentací následuje večerní program s občerstvením a živou hudbou.

09.09.2019 (pondělí)
Restaurace Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5 Hlubočepy
Praha / Hlavní město Praha

 

 

Uplynulé akce v zimním semestru 2018/2019:

 

Odborné přednášky v rámci předmětu Laboratoře TZB 2018/2019 (povinné pro VN1TZB01):

(uplynulé akce viz níže)

 

--

Zimní semestr 2018/2019:

 

13.11.2018 - GONAP, spol. s r.o. - p. Niedoba a p. Buchta

Obsah přednášky: Domovní čistírny odpadních vod, těsnění technologických postupů.

 

20.11.2018 - ASIO, spol. s r.o. - p. Plotěný

Obsah přednášky: Využívání dešťových vod.

 

4.12. 2018 - TALPA - RPF, s r.o. - p. Demjan

Obsah přednášky: Bezvýkopové technologie.

 

6.11. 2018 - ATREA (předmět Větrání, klimatizace)

Obsah přednášky: Větrání gastro kuchyní.

 

 

 

Uplynulé akce 2017/2018:

 

 

Webináře fy ASIO (online semináře):

19.01.2018 - Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém + Pozvánka na jarní semináře

 

02.03.2018 - Srážkové vody a hospodaření s dešťovou vodou

 

06.04.2018 - Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV

 

27.04.2018 - ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru

 

25.05.2018 - Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání

 

29.06.2018 - Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu

 

27.07.2018 - Objekty na stokových sítích 

 

31.08.2018 - Šedé vody a získávání tepla z odpadních vod

 

05.10.2018 - Úprava vod pro domácnosti a průmysl

 

26.10.2018 - Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky tuků … aneb ASIO a TZB

 

30.11.2018 - AS-DEHYDRÁTOR - odvodňování kalu a hledání optimálního řešení

 

14.12.2018 - Nové výrobky a technologie pro rok 2019

 

Bližší informace k jednotlivým bezplatným webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare.

Dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00,

na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live

 

Přednášky mimo výukový čas (dobrovolné):

12.04.2018 - Pavel Gergela

Obsah přednášky: Oceňování projekčních prací TZB, stanovení a struktura nabídkové ceny.

 

16. a 24.11.2017 - Pavel Gergela

Obsah přednášky: Průběh tvorby projektové dokumentace inženýrských sítí, inženýrská činnost a stanovení cenové nabídky. 

 

Chystané přednášky a konference Společnosti pro techniku prostředí zdarma:

(nutno minimálně týden předem informovat o účasti na e-mail stp@stpcr.cz / formulář tzb-info)

 

25. a 26.10.2018 IX. sympozium GREEN WAY

STP připravuje 9. ročník tohoto tradičního vzdělávacího setkání, které se na počest 100. výročí vzniku Československa jako uznání odborníků v oblasti TZB, kteří působili ve společném státě, uskuteční v roce 2018 ve dvou fázích: 22. a 23. 10. v Praze a 25. a 26. 10. ve Vysokých Tatrách.

22.10.2018 - 23.10.2018
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1
Praha / Hlavní město Praha

 

24.4.2018 8:30 (úterý) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6 Ostrava / Moravskoslezský

Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a tech. pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody a zdravotní techniky. Témata jsou zaměřena na současné požadavky na projektanta systémů TZB a volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru.

 

 

4.4.2018 8:30 (středa) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava 
 
Využití obnovitelných zdrojů energie, dotační programy v roce 2018, nové jednotky pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla, kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaiky
 

Zaměřeno na aktuální dotační programy a zkušenosti s použitím technologií Regulus, novinky pro rok 2018 s důrazem na sestavy TČ a solár. systémů pro dotace, novinky v oblasti nuceného větrání se ZZT a zkušenosti se systémy využívající kombinace TČ a plyn. kotle nebo TČ a fotovoltaické elektrárny.

 

 

21.3.2018 8:30 (středa) - Řídící systémy jako nedílná součást moderních energeticky efektivních budov

Řídicí systémy Desigo pro řízení zdrojů tepla, chladu, vzduchotechniky i jednotlivých místností a řešení Desigo CC pro správu technických systémů v budovách budou představeny na realizovaných projektech nové budovy CIIRC ČVUT v Praze a výrobního závodu Mölnlycke Health Care ProcedurePak v Havířově.

Poplatek: Zdarma

Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ludvíka Podéště 1875/17
Ostrava / Moravskoslezský

 

6.3.2018 8:30 (úterý) - Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

 • Příprava teplé vody – nový návrhový software
  Výpočet potřeby tepla pro přípravu TV, profily odběru TV, návrh velikosti zásobníku TV a zdroje tepla pro přípravu TV – využití nového návrhového softwaru (prostředí MS Excel), ukázky využití softwaru, příklady z praxe.

 • Praktické zkušenosti při návrhu domovního plynovodu
  Návrh domovního plynovodu, současný start několika plynových spotřebičů současně, požadavky nové TPG 908 02. Součinnost projektu plynovodu, vytápění a kanalizace (odvod kondenzátu). Požadavky projektu kanalizace – návrh dílčích částí kanalizace.

 • Pojistné a zabezpečující zařízení u systému VYT a TV
  Požadavky návrhu pojistného ventilu dle ČSN 06 0830 – VYT a TV. Požadavky zajištění napojení pojistného ventilu na odpadní potrubí kanalizace (ČSN EN 1717) - příklady z praxe.
  ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách, Projektování a montáž – revize Z2 (10/2017).

Imperial Hotel, Tyršova 1250/6, Ostrava

 

15.2.2018 8:30 (čtvrtek) - Moderní řešení pro TZB - nová legislativa

Do programu je zařazena přednáška „Nové aspekty spolupráce architekta a specialisty TZB při navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie“, která je zaměřena na vzájemné vazby vytápění, větrání, chlazení a přípravy TV s využitím OZE, přesuny tepla a chladu a jejich vliv na energetickou bilanci.
Dolní oblast Vítkovice, Multifunkční aula GONG, Ruská 2994/18
Ostrava / Moravskoslezský

 

31.10.2017 8:30 (úterý) - Protipožární ochrana staveb

Seminář se bude věnovat aktuální situaci v oblasti protipožární ochrany staveb, související legislativy a zkušenostem s realizací protipožárních obkladů.

Imperial Hotel, Tyršova 1250/6, Ostrava
 

8.11.2017 8:30 (středa) - Spalinové cesty a komíny 2017

Společnost Schiedel ve spolupráci s STP si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář "Spalinové cesty a komíny 2017". Do programu semináře jsou zařazeny odborné přednášky prof. Karla Kabeleho (ČVUT Praha), doc. Hirše (VUT Brno) a informace z Technické normalizační komise.

Harmony Club Hotel, 28. října 170
 

14.11.2017 8:30 (úterý) - Technologie pro moderní větrání, vytápění a chlazení

Pořádající firmy Jablotron Living Technology, Giacomini Czech a Master Therm tepelná čerpadla si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na využití moderních technologii pro větrání, vytápění a chlazení rodinných domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu.
Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6

 

Výuka ESB II:

 

17.05.2018 - Thermona, spol. s r.o. - p. Procházka

Obsah přednášky: Plynové kondenzační kotle, zapojení kotelen, kaskády kotlů, technologie a komponenty technické místnosti.