Please reload

Poslední novinky

Když se to nepovede, aneb přes 210 kuriozit v oblasti ZTI

29.09.2019

1/4
Please reload

Vybrané novinky

VII. sympozium: Integrované navrhování a hodnocení budov

11.10.2016

 

 

 

V důsledku předsednictví ÚC Ostrava jsme byli pozváni ve dnech 18. a 19.10.2016 na VII. sympozium Integrovaného navrhování a hodnocení budov 2016 v Praze. O těch nejzajímavějších poznatcích vás budeme informovat podrobně v rámci výuky Laboratoře TZB. Kusé informace včetně fotogalerie jsou uvedeny v tomto článku.

 

Program:

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/14719-pozvanka-na-vii-sympozium-integrovane-navrhovani-a-hodnoceni-budov-2016

 

 

 

Nejzajímavější poznatky ze Sympózia INHOB 2016 v bodech:

 

- V současné době se chystá schválení novely zákonu o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.  v platném znění. Po schvalovacím procesu bude provedena novela vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb!

 

- Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. upozorňuje na  evropský kontext budov s téměř nulovou spotřebou energie. Chystá se změna vyhl. č. 78/2013 Sb. v platném znění, o energetické náročnosti budov. Změna by měla obsahovat snížení faktoru celkové primární energie z hodnoty 3,2 na 2,5, což by umožňovalo benevolentnější poměr v technickém systému vytápění pomocí elektrické energie. Po zavedení evropské směrnice s cíly EU týkajících se požadavků výstavby do roku 2020 budou vyhlášeny další cíle a požadavky zpřísňující výstavbu budov do roku 2030 - tato změna se postupně projeví v naší legislativě implementací změnou zákona č. 406/2000 Sb v platném znění, o hospodaření energií.

 

První konkrétnější tepelně technické požadavky na budovy s téměř nulovou potřebou pro ČR:

Nový rodinný dům: 15–30 kWh/m2 čisté primární energie za rok, obvykle se spotřebou primární energie za rok ve výši 50–65 kWh/m2, která je pokryta 35 kWh/m2 energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě za rok, a

administrativní budovy: 40–55 kWh/m2 čisté primární energie za rok, obvykle se spotřebou primární energie za rok ve výši 85–100 kWh/m2, která je pokryta 45 kWh/m2 energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě za rok.

 

Dále v rámci projektu TAČR Smart Regions je snahou docílit zezávaznění metodického dokumentu, který by hodnotil kvalitu vnitřního prostředí budov. Výstavbou budov s téměř nulovou spotřebou energie se narušují zvyky, kterými se desítky let stavělo a je nutné zareagovat na změny, které tato výstavba přináší (těsnost budov, mechanické větrání, vliv uvolňování těkavých látek z materiálů, apod.). Dokument by se mohl stát v dalších letech závazným obdobně jako se stal průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

 

- Ing. Jiří Frýba, místopředseda STP, hovořil o aktualitách právního prostředí Techniky prostředí staveb. Výstup v podobě seznamů řady zákonů, vyhlášek a normativních předpisů bude předmětem dalšího článku na tomto webu. Jednotlivé seznamy všech existujicích předpisů v rozdělení po profesích vytápění, chlazení, měření a regulace, vzduchotechniky, elektronických komunikací a obecných zákonů si budete moci volně stáhnout!

 

- Ing. Zdeněk Zikán (fy ATREA) zve na den otevřených dveří prohlídky pasivních domů v Koberovech:

Více informací: https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/316867-interiery-pasivnich-domu-se-o-vikendu-otevrou-siroke-verejnosti.html

 

- Ing. Zdeněk Příhoda nabízí software na dimenzování textilních vzduchotechnických potrubí jako mobilní aplikaci. Stáhnout zdarma si ji můžete na tomto odkazu: http://www.prihoda.com/cs/download

 

Fotogalerie:

 Obr.1 - Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. se ujímá slova při zahájení Sympózia INHOB 2016 (stpcr.cz)

 

 Obr.2 - Zahájení Sympózia INHOB 2016 (stpcr.cz)

 

 Obr.3 - Zahájení Sympózia INHOB 2016 (stpcr.cz)

 

 Obr.4 - Smetanův sál.

 

 Obr.5 - Smetanův sál.

 Obr.6 - Společenské prostory pro konání Sympózia INHOB 2016.

 

Obr.7 - Předváděcí komerční prostory pro konání Sympózia INHOB 2016.

 

Obr.8 - Ing. Zdeněk Příhoda hovoří o textilních vzduchovodech.

 

Obr.9 - Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympózia, hovoří o problematice stanovení honorářů projektantů.

 

Obr.10 - Petr Vaněk hovoří o problematice BIM.

 

Obr.11 - Zleva prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Marcel Kadlec, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. a Ing. Jiří Petlach při zahájení společenského večírku.

 

Obr.12 - Společenským večerem provázel moderátor a bavič Vladimír Hron (stpcr.cz).

 

Please reload

Následujte nás