top of page

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách


Cíle projektu:

TZB-energie CZ s.r.o. je projekční kancelář zaměřená na přípravu projektů technického zařízení budov a energetické náročnosti budov. Účelem dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

Studenti v rámci stáže budou pod vedením projektanta zpracovávat dílčí části projektové dokumentace techniky prostředí staveb v souladu s požadavky kladenými na rozsah projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cílem stáže je seznámit studenty s praktickou i teoretickou částí projekčních činností, které jsou prováděny v rámci procesu přípravy projektové dokumentace, které nemají možnost získat během teoretického studia na škole. Projektování je zaměřeno na dílčí profesní činnosti techniky prostředí staveb, tj. projekty vodovodu, kanalizace, plynovodu, vytápění, vzduchotechniky, chlazení a tepelné ochrany budov.

Požadavky na uchazeče:

Vzdělání: Program je zaměřen na studenty denního bakalářského studia 1. - 3. ročníku a 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Projekční software: výhradně ArchiCAD 19, programy DEKSOFT (energetická náročnost budov, tepelná ochrana budov, technická zařízení budov).

Úvazek: Dohoda o provední práce/pracovní činnosti, rozmezí min. 40 hod./měs. a max. 80 hod./měs., přičemž délka úvazku v rámci dotačního programu je min. 160 hod. a max. 480 hod.

Kapacity: Projekt může zahrnovat stáže pro max. 3 studenty.

Realizace projektu: 2.10.2017 - 30.6.2018

Kontakt a více informací:

e-mail: projekt@tzb-energie.cz

Podpora projektu:

Projekt "Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách" (RRC/08/2017) je realizován za podpory poskytovatele dotace, jimž je Moravskoslezský kraj.


bottom of page