top of page

Exkurze výrobního závodu Soler & Palau v Ripoll


V rámci poděkování a dlouholeté spolupráce společností ELEKTRDESIGN ventilátory spol. s r.o. a TZB-energie CZ s.r.o. jsme byli pozváni na návštěvu partnerského podniku Soler & Palau a prohlídku skladu ve španělském městě Ripoll. Součástí exkurze cca 40 projektantů, zástupců realizačních firem a obchodních zástupců byla čtyřčlenná posádka z MS kraje (viz foto). Návštěva jednoho z největších celosvětových výrobců ventilátorů firmy Soler & Palau nás ujistila v tom, že výrobky, které používáme v našich projektech jsou špičkové úrovně.

Obr. 1 - Návštěva výrobního závodu v Ripoll

[zleva Roman Krymlák - ARGOS elektro a.s., Pavel Gergela - TZB-energie CZ s.r.o, Libor Komárek - TK Profitech klimatizační technika, Martin Olšok - ELEKETRODESIGN ventilátory spol. s r.o.]

Společnost ELEKTRODESIGN se dlouhodobě dynamicky rozvíjí, disponuje vysoce motivovaným kolektivem odborných pracovníků, vlastními kapacitami pro konstrukci a výrobu vzduchotechnického zařízení. Má samostatné výrobní a skladovací prostory, širokou síť poboček, obchodních zástupců a servisních míst.

Vývoj, výroba a prodej vzduchotechnického zařízení pod značkou ELEKTRODESIGN začal v roce 1992. Od roku 1993 působí ELEKTRODESIGN ventilátory jako specializovaný výrobce a distributor. Je jedním z prvních, ryze českých výrobců a velkoobchodů v oboru vzduchotechniky na území Čech, Moravy a Slovenska. Po 24 letech úzké spolupráce se společností Soler & Palau Ventilation Group se ELEKTRODESIGN ventilátory stal jednou z mnoha společností této celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů. Logistický systém je zároveň on-line propojen s celým logistickým systémem Soler & Palau Ventilation Group.

Firma Soler & Palau byla založena v roce 1951, od roku 1987 je certifikována v systému ISO 9001 u British Standard Institute, od roku 1989 je s pořadovým číslem 001 první ISO 9001 registrovanou firmou u certifikačního úřadu AENOR. Celková výrobní plocha navštíveného výrobního závodu v Ripoll včetně tří dalších sousedících závodů je 100.000 m2. Tím se řadí firma Soler & Palau mezi přesvědčivě největší výrobce ventilátorů v Evropě.

Samostatné závody jsou také v dalších 6 zemích Evropy, na americkém kontinentu je výrobní závod s 12.000 m2 v Mexiku, další pobočka je v USA a Austrálii.

Obchodní a exportní oddělení Soler & Palau, kde se nachází kromě velkoplošných administrativních prostor a podzemních garáží také vyrovnávací, plně elektronicky řízené exportní sklady s plochou 10.000 m2, se zakládáním v 5-ti patrech a s velkokapacitní nákladovou rampou pro nakládku kamionů.

Zkušebny a laboratoře Soler & Palau jsou vybaveny nejmodernějším zařízením a jsou akreditovanou národní nezávislou zkušebnou dle EN 45001-89, která provádí měření i pro další výrobce. Měření jsou prováděna podle standardů AMCA a BRITISH STANDARDS. Ve zkušebně je 6 stálých měřících tratí na měření výkonových charakteristik ventilátorů včetně potřebných řídících pracovišť. Z roku 1948 pocházejí patentové přihlášky Eduarda SOLERA na motor s vnějším rotorem, který firma Soler & Palau začala využívat ve ventilátorech o mnoho let dříve než ostatní výrobci. Ti tento typ motoru začali využívat až poté, co Soler & Palau vyrobil první milion motorů.

Výrobní závody a pobočky Soler & Palau ventilation group se momentálně nachází ve více než 80 zemích celého světa.


bottom of page