top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.) v roce 2018


Vážení čtenáři,

dne 25. června 2018 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských prací se nám podařilo poprvé v historii uspořádat předání hned 5 významných ocenění. Vedle již tradiční Ceny děkana za nejlepší bakalářskou práci (2x) se nově udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci a cena Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace a Vytápění.

Cenu děkana za nejlepší práci získali Bc. Dominika Gancarčíková za bakalářskou práci s názvem "Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod" a Bc. Martin Lisý s prací "Projekt rozvodu vnitřního vodovodu v rodinném domě s využitím dešťové vody a solárního ohřevu vody".

Práce Bc. Benedikta Malého s titulem „Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod“ získala hned dvě ceny, a to cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s. a cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Zdravotně technické instalace. Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Andrej Martinček za bakalářskou práci s názvem „Projekt podlahového vytápění tepelným čerpadlem v rodinném domě“.

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro bakalářské studium 2018.

Obr. 2: Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA předává ocenění čerstvým absolventům Fakulty stavební.

Obr. 3: Příprava absolventských diplomů a ocenění před zahájením slavnostních promocí 25.6.2018.

Obr. 4: Vědecká rada.

Obr. 5: Předání ceny Cechu instalatérů a topenářů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Bc. Benedikt Malý, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].

Obr. 6: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci

[Bc. Benedikt Malý, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].

Obr. 7: Předání ceny Cechu instalatérů a topenářů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění [Bc. Andrej Martinček, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

 

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.

 


bottom of page