top of page
VZT_CHL - 3D_BIM_edited.jpg
TZB-energie CZ logo_bile - čistý střed.png

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o.

největší projekční kancelář TZB na Ostravsku

Nabízíme kompletní zpracování projektů TZB, včetně vzájemné koordinace a ušetření Vašeho času a starostí!

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

vnitřní vodovod   -   vnitřní kanalizace   -   vnitřní plynovod (OPZ)   -   vytápění   -   vzduchotechnika   -   chlazení

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - výpočet tepelných ztrát - výpočet tepelné zátěže - tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí - snižování energetické náročnosti - návrhová opatření - pořizovací a provozní náklady, aj.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vodovodní řady - kanalizační řady - plynovodní řady  hospodaření s dešťovými vodami - akumulační a  retenční systémy - vsakovací systémy - horkovody a teplovody - přípojky inženýrských sítí - čistírny odpadních vod (ČOV) - odlučovače lehkých kapalin (OLK) - lapáky tuků (LAPOL) -  a jiná zařízení.

OSTATNÍ

Vlastní zpracování položkových rozpočtů každé profese TZB - koncepční práce - studie - předprojektová příprava - odborné posudky - autorský dozor - poradenská a konzultační činnost  - pasporty profesí techniky prostředí staveb ve stávajících objektech, aj.

Dle Vašeho přání vypracujeme projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení (DSP) nebo pro provádění stavby (DPS), včetně položkových rozpočtů. Naše nabídka obsahuje nad rámec běžných výstupů dimenzování potrubí a zařízení. Umožňuje přípravu Vašeho projektu

tak, aby nevznikl prostor pro podcenění a stavba mohla být dle naší projektové dokumentace provedena, což oceníte při poptávce prací a následné realizaci stavby. Více o našich službách a referencích zde:

VÝJIMEČNÝ ZPŮSOB PROJEKTOVÁNÍ TZB

Jsme klienty CEGRA, využíváme výjimečnou kombinaci projekčního software ArchiCAD, DDS-CAD (BIM), TechCON X a programy DEKSOFT

Služba BIMCloud nám umožňuje současnou práci několika našich projektantů na 1 projektu v reálném čase. Využíváme efektivně našeho počtu zaměstnanců, vzájemné koordinace v profesích techniky prostředí staveb a plnění přísných termínů před naší konkurencí.

Věříme a také víme, že moderní projektování TZB v BIM je budoucnost.

VYUŽÍVÁME PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Využíváme projektové řízení při organizaci naší práce, která má řád a systém. Pečlivě hlídáme jednotlivé úkoly a jejich termíny.

Zakládáme si na zodpovědném a spolehlivém plnění našich úkolů pro Vaše projekty.

U NÁS NA PROFESE NEČEKÁTE!

Projekční výkon naší kanceláře činí téměř 100 projekčních hodin denně pouze na projektech TZBProto umíme velmi rychle reagovat na požadavky přísných termínů a okamžitě zahájit práce na Vašem projektu.  U nás se pracuje. U nás nečekáte! :-)

INFORMAČNÍ HODNOTA PROJEKTŮ TZB

Nad rámec běžných výstupů od nás dostanete vždy kompletně nadimenzované potrubí a zařízení. Odmítáme kreslit rychlá schémátka pro potřeby stavebních úřadů. Jsme perfekcionisté a vkládáme do našich projektů maximální podrobnost a informační hodnotu tak, aby nás práce bavila. 

Navrhujeme energeticky úsporné budovy a kvalitní vnitřní prostředí, respektujeme stavebně - architektonické řešení a zabýváme se minimalizací investičních a provozních nákladů. 

PRINCIP NAŠÍ SPOLUPRÁCE A RYCHLÉHO PLNĚNÍ TERMÍNŮ

Projekční ateliér - projektant stavební části, architekt: Poskytnutí 3D modelu (IFC; PLN)

Projekční ateliér - 3D model.png
Graphisoft BIMcloud.png

Připojení celého týmu našich projektantů na Váš projekt v jeden okamžik a současná práce všech profesí a koordinace.

TZB-energie CZ logo horizontal.jpg

Projektant č.1: ZTI

Projektant č.5: IS

Projektant č.2: ZTI

Projektant č.6: PENB

Projektant č.3: ÚT

Projektant č.7: CHL

Projektant č.4: VZT

Projektant č.8: Koord.

Centrum robotiky - profese 1.png

Koordinaci všech profesí TZB vyřešíme sami a ušetříme Váš čas!

Koordinace - 3D a BIM _web 8x200pxl.jpg
VZT+ÚT ghost_005_web_big.jpg

Společné datové prostředí umožňuje sdílet model stavby se všemi obsaženými grafickými i negrafickými informacemi. Koncentrací veškeré komunikace a procesů během vytváření projektu může výrazně zjednodušit jeho zpracování, koordinaci a zvýšit kvalitu výsledného díla. Pro investora umožňuje přizvání všech důležitých účastníků stavby (architekt, profesanti TZB, dodavatel, subdodavatel, uživatelé, facility manažer, energetický specialista aj.) a šíření informací pro celý projektový tým. Společné datové prostředí propojuje na jediném místě všechny dokumenty, komunikaci a procesy ve všech fází projektu.

Jsme projekční kancelář specializující se na TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV,

žádná stavařina, žádná architektura, ale tým výjimečně složený jen z projektantů TZB pracujících ve svém oboru.

Vaši projektovou dokumentaci zpracovávají a koordinují pouze naši zaměstnanci pod jednou střechou, nevyužíváme spolupráce s IČAři nebo externími projektanty, a máme tak vše pod naší kontrolou!  Zodpovědně spolupracujeme a pomáháme si vzájemně tak, aby se každý klient mohl těšit z profesionální služby.

Věnujeme se modernímu projektování a problematice BIM, tedy projektování, které má budoucnost!

Členstvím a zastoupením ve významných organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru. Věnujeme se vzdělávání a vyjíždíme na naše stavby přijímat zpětnou vazbu realizačních firem. Naší vizí je podílet se na udávání směru moderního zpracování projektové dokumentace a podporovat obor techniky prostředí.  Více o nás zde.

Tvoříme silný projekční tým odborníků techniky prostředí schopný zvládnout jakkoliv složitá technická a časově náročná zadání.

Na naší projekční kancelář TZB-energie CZ se můžete spolehnout!

TZB-energie CZ s.r.o.
SPOLUPRÁCE

Budeme rádi, pokud zpracujeme také Váš projekt.

Jsme největší projekční kancelář TZB na Ostravsku a pečujeme o každého nového klienta, ať už se jedná o velký architektonický ateliér nebo samostatného projektanta. Náš tým se postará o profesionální službu a Vaši spokojenost.

Těšíme se na Vás! :-)

Kontakt:

tel.: +420 731 323 005

bottom of page