top of page
VZT_CHL - 3D_BIM_edited.jpg
TZB-energie CZ logo_bile - čistý střed.png

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o.

O NÁS

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. se zabývá projektovou činností v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov.

Nabízí investorům kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý klient mohl těšit z nadstandardní profesionální služby.

Členstvím a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru.

Tvoříme silný projekční tým odborníků techniky prostředí schopný zvládnout jakkoliv složitá technická a časově náročná zadání.
Jsme oficiálními klienty CEGRA, využíváme projekční software ArchiCAD, DDS-CAD (BIM), TechCON X a výpočtové programy DEKSOFT.

Služba BIMCloud nám umožňuje současnou práci několika našich projektantů na 1 projektu v reálném čase.

Pomocí BIMCloud využíváme efektivně našeho počtu zaměstnanců, vzájemné koordinace v profesích techniky prostředí staveb a plnění přísných termínů před naší konkurencí. 

Ing. Pavel Gergela

TZB-energie CZ logo 2020 - bez okraje.png
PSaTZB - Bílá trika.png
FAST.png

Práce v TZB-energie CZ s.r.o.  a  Prostředí staveb a TZB s.r.o.:

Jednatel, projektant TZB, autorizovaný projektant ČKAIT č. 1104068 (TE02) a energetický specialista MPO č. 1649, člen AES.

Počátkem 1/2017 založil projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. zabývající se technickým zařízením budov a energetickou náročností budov.  V letech 2009 - 2015 pracoval jako projektant TZB a pozemních staveb ve společnosti Stavorenol.

Od 2/2015 působí jako OSVČ v oblastech lektorské a projekční činnosti v oborech techniky prostředí staveb a mimopracovními aktivitami podporuje rozvoj, prestiž a význam oboru TPS ve stavebnictví. Od 09/2023 působí jako jednatel v partnerské společnosti Prostředí staveb a TZB s.r.o. věnující se realizační oblasti ve stavebnictví.

Práce ve VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, kat. 229 - Prostředí staveb a TZB:

2014 - výuka předmětů kat. 229, 

2016 - OA odborný asistent - externí spolupráce

Funkce:

- Vedoucí bakalářských a diplomových prací studentů kat. 229,

- člen Zkušební komise státních závěrečných zkoušek,

- člen Vědecké rady Fakulty stavební, VŠB TU Ostrava.

Vizitka_PG_2020.png
a_lg_stp_modre.jpg

Práce ve Společnosti pro techniku prostředí, z.s.:

2016 - Člen Rady Společnosti.

2016 - Předseda STP ÚC Ostrava 2016-2018.

2018 - Předseda STP ÚC Ostrava 2018-2021.

2021 - Člen odborné sekce OS 02 - Vytápění.

2021 - Předseda STP ÚC Ostrava 2021-2024.

ČKAIT.png

Práce v ČKAIT:

2020 - Člen aktivu TZS + TPS.

2021 - Delegát oblastní kanceláře Ostrava.

2024 - Vedoucí profesního aktivu TPS.

2024 - Člen RPRP - Rady pro podporu rozvoje profese.

Publikační činnost, odborné přednášky

Připravované 2024: Konference projektantů vytápění - prezentace projektů a zkušeností z praxe "Zajímavá řešení ve vytápění", Masarykova kolej ČVÚT 14.11.2024 v Praze.

Připravované 2024: Gergela, P.: Energetická náročnost potrubních rozvodů přípravy teplé vody. 22. Letní škola TZB 2024 ČVUT Praha,11. - 11. - 13..9.2024, Nové Hrady.

Připravované 2025:  Gergela, P: 28. konference Vytápění Třeboň 2025 - Garant odborné sekce "Zajímavá řešení ve vytápění", 27. - 29.5.2025, Třeboň.

2024: Gergela, P.: BIM základy 3D modelování v oblasti technických zařízení budov. Letní škola 2024 "Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství",  17.6.2024, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební v Ostravě.

2023: Gergela, P.: CirkArena - koncepce řešení projektu TZB a cirkulární ekonomiky. 21. Letní škola TZB 2023 ČVUT Praha,  13. - 15. 9. 2023, Nové Hrady.

                                Název publikace: 21. Letní škola TZB 2022 - Moderní trendy v TZB pro budovy s nulovými emisemi a principy cirkulární ekonomiky. ISBN 978-80-02-03029-4.

2023: Gergela, P: Projektování profesí TZB v BIM. Magazín TZB Haustechnik 09/2023, č.3/2023. Jaga Media, s.r.o.

2023: Gergela, P: 27. konference Vytápění Třeboň 2023 - Garant odborné sekce C - Projektování v BIM.

2023: Gergela, P: Výhody projektování v BIM a praktické ukázky projektů.

                                Název publikace: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. ISBN: 978-80-02-03004-1.

2023: Gergela, P: Problematika projektování TZB v BIM. Národní stavební klastr, z.s., Valná hromada 11.4.2023, budova PIANO, Technologický park Ostrava.

2023: Gergela, P: TZB a metody BIM ve výuce. Workshop WS09-04/2023, Agentura ČAS - BIM EDU SŠ.

2022: Gergela, P.: Ukázky a zkušenosti s BIM v oboru TPS. 20. vedecko - odbornej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2022, Nový Smokovec - Vysoké Tatry.

2022: Gergela, P.: Způsoby projektování resilientních systémů TZB v 21. století. 19. Letní škola TZB 2022 ČVUT Praha,  7. - 9.9.2022, Nové Hrady.

                                Název publikace: 20. Letní škola TZB 2022 - Resilientní systémy TZB pro budovy 21. století. ISBN 978-80-02-02984-7.

2022: Gergela, P.: Ukázky a zkušenosti s BIM v oboru TPS. 47. Profesní aktiv TZS a TPS ČKAIT, 31.5.2022, Hotel VŠB TU Ostrava

2021: Gergela, P., Chmelářová K.: Výpočet optimální velikosti akumulační nádrže pro využívání dešťových vod. 19. Letní škola TZB 2021 ČVUT Praha, 8. - 10.9.2021, Český Šternberk.

                                Název publikace: 19. Letní škola TZB 2021 - TZB pro zdravé vnitřní prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie. ISBN 978-80-02-02940-3.

2021: Gergela, P., Goroš, K.: Jak na technická zařízení budov v ArchiCADu. Stavebnictví a interiér. [online].

2020: Gergela, P.: Vyhláška č. 264/2020 Sb, NZEB. Národní stavební klastr, z.s., Valná hromada, Ostrava.

2019: Gergela, P.: Novela zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek, budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Národní stavební klastr, z.s., Valná hromada, Ostrava.

2015: Gergela, P.: Energetické parametry při návrhu tepelné izolace v cirkulačním okruhu vodovodního potrubí. 26. vedecká konferencia so zahraničnou účasťou VNÚTORNÁ KLÍMA

                               BUDOV 2015, publikace ozn. ISBN 978-80-89216-85-7, Štrbské pleso 2015.

2015: Gergela, P.: Energetické a ekonomické parametry při návrhu tepelné izolace vodovodního potrubí izolací kruhového průřezu. Energetický partner č.7 [online].

2015: Gergela, P.: Návrh zpětného využití odpadního tepla z vod vodoléčebného provozu ve zdravotnickém zařízení. Energetický partner č.5 [online].

2015: Gergela, P.: Návrh lokální rekuperace šedých vod ve sprchových vaničkách. Energetický partner č.7 [online].

2014: Gergela, P.: Návrh zpětného využití odpadních vod z vodoléčebných provozů. Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2014, ročník III.,    

                                publikace ozn. ISBN 978-80-248-2972-2, Ostrava 2014.

 

Realizace školení

2018: UNISTAD spol. s r.o. -  „Stavební akademie Unistad“. Suchdol nad Odrou. Od 29. 1. 2018 až 5. 2. 2018

2018: EVOSA spol. s r.o. - "Čtení a kreslení technické dokumentace ve stavebnictví". Jablonec nad Nisou. 15.1. a 16.1.2018

2015: BM Servis a.s. - "Vyškolení instalatérů v oblasti montáže venkovních rozvodů a napojení na veřejné zasíťování". Bohumín. Od 29.9.2015 do 30.9.2015

2015: EVERESTA s.r.o. - "Technika prostředí staveb II. - návrh vzduchotechniky, vytápění a vnitřního plynovodu". Ostrava. 18.8.2015

2015: ELGO CZ s.r.o. -  "Příprava inženýrské sítě před rekonstrukcí pomocí technologie vtahování". Česká Lípa. Od 7.7.2015 do 9.7.2015.

2015: PSS Přerovská stavební a.s. - "Čtení a kreslení technické dokumentace". Přerov. 12.6., 19.6., 26.6.2015

2015: ELGO CZ s.r.o. - "Školení v oblasti nových technologií a postupů v zateplování budov". Česká Lípa. Od 8.6.2015 do 9.6.2015.

2015: ELPREMONT elektromontáže s.r.o. - "Stanovení a řízení pracovních postupů výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu a kanalizace)". Velká Bystřice. Od 3.6.2015 do 24.6.2015

2015: PSS Přerovská stavební a.s. - "Materiály a technologické postupy používané při výstavbě dřevostaveb a dřevěných konstrukcí". Přerov. 3.4., 10.4., 24.4.,30.4.2015

2015: HOLCNER-DOPRAVA s.r.o.- "Pokládka inženýrských sítí - nová služba". Štěchov. Od 12.3.2015 do 17.4.2015

2015: RM GAS, s.r.o. - "Čtení a kreslení technické dokumentace v oboru stavebnictví". Obec Hvozdná. Od 16.3.2015 do 23.3.2015

2015: RM GAS, s.r.o. - "Škola stavebních prací". Obec Hvozdná. Od 16.2.2015 do 9.3.2015

2015: UNISTAD spol. s r.o. -  „Stavba je hračka I - Zásady pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů, principy a příklady“. Suchdol nad Odrou. Od 12. 1. 2015 až 16. 1. 2015

bottom of page