O nás

Projektová činnost ve výstavbě - technická zařízení budov - energetická náročnost staveb

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov.

Nabízí investorům kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý klient mohl těšit z nadstandardní profesionální služby.

Členstvím a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru.

Tvoříme silný projekční tým odborníků techniky prostředí schopný zvládnout jakkoliv složitá technická a časově náročná zadání.
Jsme oficiálními klienty CEGRA, využíváme projekční software ArchiCAD, DDS-CAD (BIM) a výpočtové programy DEKSOFT.

Ing. Pavel Gergela

Projektant TZB, jednatel, autorizovaný projektant ČKAIT č. 1104068 (TE02) a energetický specialista MPO č. 1649, člen AES.

Absolvent Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, oboru Prostředí staveb a TZB.

V letech 2009 - 2015 pracoval jako projektant TZB a pozemních staveb ve společnosti Stavorenol.

Od 2/2015 působí jako OSVČ v oblastech lektorské a projekční činnosti ve stavebnictví.

Počátkem 1/2017 založil projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. zabývající se technickým zařízením budov a energetickou náročností budov.

Jako lektor spolupracuje se vzdělávacími agenturami zajišťující školící a rekvalifikační kurzy,

především pak s VŠB - TU Ostrava, Fakultou stavební na katedře 229, kde vykonává funkci předsedy STP ÚC Ostrava, je členem Rady Společnosti a výzkumné skupiny Prostředí staveb a TZB, vedoucím bakalářských a diplomových prací studentů kat. 229, člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek.

Vzhledem k propojení projekční a teoretické praxe a spříznění s Fakultou stavební jsou jeho přednášky vždy doplněny o aktuální a nejmodernější technologie v oblasti energetické náročnosti staveb, techniky prostředí staveb a pozemního stavitelství.

Vizitka_PG_2020.png

Koordinátor projekčních prací zakázek.

Projektant TZB - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, chlazení a inženýrských sítí, hospodaření s dešťovými vodami.

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor pozemní stavitelství - specializace technická zařízení budov. 

Ing. Kamil Goroš

Vizitka_KG_2020.png

Projektant TZB - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, inženýrské sítě. Zpracovatelka průkazů ENB a tepelně technických výpočtů.

Absolventka Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, obor Prostředí staveb a TZB.

Ing. Kamila Chmelářová

Vizitka_KCH_2020.png

Projektant TZB - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, inženýrské sítě - zasíťování lokalit.

Absolvent Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, obor Prostředí staveb a TZB.

Ing. Michael Pyszko

Vizitka_MP_2020.png

Projektant TZB - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, inženýrské sítě. Inženýrská činnost a povolování staveb.

Absolventka Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, obor Prostředí staveb a TZB.

Ing. Dominika Kapustová

Vizitka_DK_2021.png

Za odvedenou práci děkujeme:

Ing. David Vasil (2019-2020) Bc. Benedikt Malý (2018-2019) Ing. Jan Gavenčiak (2018) + Bc. Dominik Brus (2018)Ing. Blanka Chudíková (2017)