top of page
VZT_CHL - 3D_BIM_edited.jpg
TZB-energie CZ logo_bile - čistý střed.png

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o.

VÝUKA A LEKTORSTVÍ - STUDENTSKÁ SEKCE

Vážení studenti,

následující studijní materiály jsou koncipovány jako pomůcka k přednáškám a cvičením z předmětů Technická zařízení budov I a II, Laboratoře TZB, Prostředí staveb, Energetické systémy budov I a II a BIM pro specializaci TZB / BIM ve stavitelství II. Jednotlivé sekce se postupně rozšiřují a dosud neobsahují potřebné podklady ke všem předmětům. Podrobnější informace viz výuka.

Sekce obsahují vždy základní popis problematiky s možností stažení tabulkových procesorů usnadňující dimenzování všech profesí TZB, dále doprovodné články zaměřující se podrobným pohledem na danou problematiku. Projekční podklady jsou zveřejněny ke stažení na tomto odkazu (viz níže).

Pro případné dotazy či náměty můžete využít diskuzí, popř. mě kontaktovat či osobně navštívit v konzultačních hodinách v kanceláři I 112 na Fakultě stavební (1.NP).

Pavel Gergela   

BIM.jpg
Inženýrské_sítě_001.jpg
Logo II.png

Tabulkové procesory

Praktické pomůcky k usnadnění a urychlení dimenzování v oblasti TZB (kliknutím stáhnete):

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KANALIZACE:

Obsah souboru: Odkaz na platnou legislativu, dimenzování připojovacího potrubí nevětraného splaškového, dimenzování odpadního potrubí splaškového, dimenzování větracího potrubí, dimenzování svodného potrubí splaškového i dešťového (kanalizační přípojky), dimenzování odpadního potrubí dešťového, součinitele odtoku, výpočtové odtoky, výpočet průtoku odpadních vod, výpočet trvalého průtoku odpadních vod v případě teoretického zdržení odtoku v zařizovacích předmětech, výpočet celkového průtoku odpadních vod pro regulované i neregulované odtoky.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VODOVOD

Obsah souboru: Odkaz na platnou legislativu, dimenzování vodovodního potrubí zjednodušenou i podrobnou metodou, výpočet bilance roční potřeby vody, stanovení výpočtového průtoku, návrh vodoměru, kompletní hydraulické posouzení, příklady stanovení výpočtového průtoku, výpočet potřeby teplé vody, návrh pojistného ventilu zásobníkového tlakového ohřívače.

VÝPOČET VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY

Obsah souboru: Výpočet velikosti zásobníku TV s vykreslením odběrových křivek a stanovení potřebného výkonu.

VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD - NÁVRH OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Obsah souboru: Principem návrhu je dimenzování velikosti akumulační nádrže podle dvou metod – podle množství zachycené vody a podle potřeby provozní vody. Výsledkem práce je rychlý a přesný návrh akumulační nádrže pomocí tabulkového procesoru, včetně ekonomického zhodnocení a výpočtu prosté doby návratnosti. Součástí je definice ovlivňujících parametrů vstupujících do výpočtu a nabídnout uživateli výběr vstupních údajů, které budou odpovídat předpokladům danému provozu a jeho užívání tak, aby byl výpočet aplikovatelný pro rodinné stavby pro bydlení až po rozsáhlou občanskou vybavenost.

Video ukázku používání programu s komentářem je možné zhlédnout zde.

(soubor je nutno rozbalit z formátu RAR a otevřít v XLSM s podporou maker)

Další výpočetní pomůcky jsou v sekci Vzduchotechnika (fy ELEKTRODESING):

- Dimenzování VZT potrubí kruhového a hranatého průřezu.

- Metodický pokyn pro návrh větrání škol.

- Výpočet větrání podzemních hromadných garáží.

- Stanovení kondenzace v tepelné izolaci vzduchovodu.

- Stanovení kondenzace na vnitřním povrchu kruh. vzduchovodu.

- Výpočet teplovzdušného systému v RD.

- Výpočet množství odpařené vody v bazénech.

- Větrání bazénů dle VDI 2089.

VYTÁPĚNÍ - staženo. Možnost vytvořit si vlastní výpočtový program je součástí výuky Laboratoře TZB.

Obsah souboru: Dimenzování dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem.

Zakomponovány jsou výpočetní vztahy součinitelů tření pro turbulentní, laminární a přechodovou oblast proudění a Reynoldsova čísla. Hydraulická drsnost vnitřního povrchu stěn umožňuje využít nejčastěji používané materiály:
- Měď (Cu),
- ocelové potrubí bezešvé nebo závitové (Fe)
- plastové potrubí ze zesíťovaného polyethylenu (Pe-Xa).

VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ

Obsah souboru: Výpočet provozního větrání garáží dle ČSN 73 6058.

Autoři: Ing. Tereza Kostková, Prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Online výuka - výuková videa na Youtube kanálu

Youtube.png

Projekční podklady

Doporučené projekční podklady pro projektování v oblasti TZB (kliknutím stáhnete):

ASIO - Program na využívání dešťových a šedých vod

Obsah souboru: Schémata zapojení, vystrojení technologií, nádrže, filtrace, distribuce vody, řešení využívání šedých vod, ceníky, fotky, DWG a PDF soubory.

Studijní a jiné podklady

Doporučené sudijní a jiné podklady (kliknutím stáhnete):

Novela stavebního zákona a výtah z autorizačního zákona - Ing. Jindřich Pater (přednáška 21.12.2017)

Obsah souborů: Prezentace novely SZ č. 225/2017 Sb. a autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Záznamy ze školení TechCON

Informace ze školení k programu Techcon pohromadě z webinářů, odkazy na YouTube:

bottom of page