top of page

Vzduchotechnika

Stránka se připravuje

Předpoklad dokončení: 9/2018

Výpočetní pomůcka pro dimenzování VZT potrubí kruhového průřezu (doporučeno):

Obsah souboru:

- odkaz na platnou legislativu,

- návrhové hodnoty rychlostí,

- návrhové hodnoty výpočtů množství venkovního vzduchu,

- výpočet množství přiváděného vzduchu,

- informativní intenzity větrání pro různé provozy,

- dimenzování metodou rychlostí.

V rámci spolupráce se společností ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. nám byly poskytnuty následující výpočetní pomůcky, konkrétně:

- Dimenzování VZT potrubí kruhového a hranatého průřezu,

- metodický pokyn pro návrh větrání škol,

- stanovení kondenzace v tepelné izolaci vzduchovodu,

- stanovení kondenzace na vnitřním povrchu kruhového vzduchovodu,

- výpočet větrání podzemních hromadných garáží,

- stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 ve školních učebnách,

- výpočet teplovzdušného systému v RD,

- výpočet větrání bazénů,

- výpočet množství odpařené vody v bazénech.

(stáhnout)

Dimenzování VZT potrubí kruhového a hranatého průřezu:

(stáhnout)

Stanovení kondenzace na vnitřním povrchu kruh. vzduchovodu:

(stáhnout)

Metodický pokyn pro návrh větrání škol:

(stáhnout)

(stáhnout)

Výpočet teplovzdušného systému v RD:

(stáhnout)

Výpočet větrání podzemních hromadných garáží:

(stáhnout)

Výpočet množství odpařené vody v bazénech:

(stáhnout)

Stanovení kondenzace v tepelné izolaci vzduchovodu

(stáhnout)

(stáhnout)

Větrání

bazénů dle VDI

2089:

Poznámka:

Výpočetní pomůcky jsou projekčními podklady fy ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. a neslouží k uplatnění do výuky na Fakultě stavební.

Diskuze

(zde můžete psát dotazy a náměty k výpočetním excelům)

bottom of page