top of page

TZB modelář jako doplněk ArchiCADu - ukázky projektů

Naše projektová společnost TZB-energie CZ s.r.o. využívá pro tvorbu svých projektů také software určený převážně pro projektanty pozemního stavitelství a architekty - ArchiCAD. Pomineme-li specializovaný program pro profese techniky prostředí staveb DDS-CAD, o kterém jsme pojednávali v předchozím článku, nabízí právě univerzální ArchiCAD ideální pracovní prostředí pro naši práci. Pomůcka TZB modelář je pak doplňkem ArchiCADu, jenž je nástrojem pro koordinaci a navrhování rozvodů ve zdravotechnice, vzduchotechnice, vytápění, chlazení aj. Užitečnost TZB modeláře v součinnosti s ArchiCADem vám předvedeme ukázkami na několika našich reálných projektech formou fotogalerií v závěru tohoto článku.


Naše zkušenost

Používání TZB modeláře a jeho výstupů nám umožňuje předkládat koordinujícím projektantům naše technická řešení v prostoru. Návrh vnitřních rozvodů TZB v lze provádět v třírozměrném prostoru, ale také v půdorysech, libovolných pohledech, perspektivách

a řezech. Vypracováním 3D modelu se sami přesvědčíme ve správnosti řešení a možnosti skutečného provedení, což spěje k vyhnutí se špatné vzájemné koordinaci profesí a kolizemi se stavebními konstrukcemi.

Zároveň jsou tyto vizualizace možností a naší vizitkou, jak se kvalitativně a vizuálně odlišit od konkurenčního prostředí pracující pouze v nedostatečném prostředí 2D CAD systémů. TZB modelář pracuje s hmotou a prostorem, neslouží k dimenzování jednotlivých prvků. Dimenzování všech profesí řešíme odděleně, což vzhledem k databázi našich pomůcek pro dimenzování

v tabulkových procesorech a vlastní zkušenosti nepředstavuje komplikace v používání TZB modeláře.


O programu [1]

Graphisoft MEP Modeler ™- TZB modelář – je doplněk ArchiCADu. TZB modelář je CAD/BIM nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra je určen pro architektonické kanceláře a stavební projekce. Lze pomocí něj načíst, upravovat a i vytvářet 3D modely TZB sítí (v případě elektrorozvodů kabelových tras) v BIM projektu.

Detekci kolizí mezi takto načtenými TZB projekty a stavebním projektem lze provést automaticky. Technické rozvody lze následně jednoduše koordinovat a vizualizovat. TZB modelář je ovládán prostřednictvím uživatelského rozhraní obdobného ArchiCADu.

TZB modelář je nově součástí ArchiCADu 24 a to u všech forem licencí - komerčních, školních, studentských i učitelských!


Knihovna s TZB objekty

Graphisoft TZB modelář je dodáván s rozsáhlou knihovnou TZB prvků. Tato knihovna obsahuje speciálně konfigurované prvky

s inteligentními připojovacími body pro automatické začlenění prvku do TZB systému. Po instalaci TZB modeláře jsou některé standardní objekty ArchiCADu (např. zařizovací předměty, kuchyňské linky, topení atd.) obdobně rozšířeny o tyto inteligentní spojovací body a pro TZB specifické parametry.


Inteligentní trasování

Funkce trasování rozvodů dovoluje navrhnout i větvenou síť sérií kliknutí myší. Chytrý kurzor ArchiCADu a jeho systém dočasně zobrazovaných pomocných vodících čar jsou dalšími pomůckami pro jednoduché a rychlé navrhování technických rozvodů. Navrhovat trasu rozvodu lze v půdorysu i ve 3D zobrazení.


Automatická detekce kolizí a tvorba prostupů

Graphisoft TZB modelář nabízí plně automatizovanou funkci pro identifikaci a zobrazení kolizí mezi stavební konstrukcí a technickými rozvody. Detekce kolizí zobrazí přesné umístění nesrovnalosti v příslušném půdoryse i 3D pohledu. Všechny kolizní položky jsou automaticky přidány do palety ArchiCADu Anotační nástroje, jež poskytuje snadný přístup k ID všech zjištěných kolizí. Projektanti mohou rychle posoudit identifikované kolize a určit jejich polohu v projektu. Od verze ArchiCADu 23 je možné pomocí nástroje "Prostup" automaticky vytvořit a vykazovat prostupy stavebních konstrukcí vzduchotechnického potrubí.


Spolupráce se specialisty

Projekty TZB systémů lze do ArchiCADu přímo importovat ze specializovaných aplikací Autodesk AutoCAD MEP, Revit MEP, DDS-CAD MEP, MagiCAD, atd. prostřednictvím formátu IFC. Takto načtené TZB systémy jsou identifikovány a automaticky převedeny na nativní TZB objekty ArchiCADu. Komunikace probíhá prostřednictvím doplňků (add-ons) vyvíjených Graphisoftem, které lze zdarma nainstalovat do aplikací Autodesk AutoCAD MEP a Revit MEP.

TZB modelář i ArchiCAD pro studenty na Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě

Software je nainstalován na počítačových učebnách FAST v Ostravě. Např. na učebně LPO A208, jenž je pro studenty FAST přístupná každé pondělí až čtvrtek od 7:00 - 19:00 hod., v pátky do 14:00 hod.

Práce v ArchiCADu je součástí výuky předmětu Počítačová podpora projektování, další informace a ukázky výstupů budou součástí předmětu Laboratoře prostředí staveb a TZB (Ing. Pavel Gergela).UKÁZKA PROJEKTŮ:


Projekt rodinného domu v Hradci Králové (VZT, ÚT)

- Novostavba RD větrání s rekuperací systémem flexibilního paprskovitého rozvodu v podhledu.

Projekt rodinného domu v Budišovicích (VZT, ÚT)

- Novostavba RD a projekt podlahového vytápění a větrání s rekuperací systémem flexibilního paprskovitého rozvodu v podhledu.


Stavební úpravy prodejen shopping centra v Bratislavě (ZTI, VZT, CHL)

- Ukázka aplikace menšího rozsahu na souboru tří prodejen se stávajícími páteřními vzduchovody pod stropem obchodního centra.


Projekt rodinného domu v Oldřichovicích u Třince (ZTI, VZT, CHL)

- Novostavba RD a projekt zdravotně technických instalací se zpětným využíváním dešťových vod, podtlakovým větráním a chlazením pomocí multisplitových jednotek.

Novostavby prodejen smíšeného zboží potravinového řetězce (ZTI, VZT, ÚT, CHL)

- Půdorysná řešení většího rozsahu prodejny vymodelovaná v TZB modeláři a ArchiCADu, včetně perspektiv, pohledů a řezů.

Stavební úpravy prodejen metropole v Praze-Zličíně (VZT, CHL)

- Ukázka aplikace menšího rozsahu při dopojení potrubí VZT/CHL pod stropem obchodního centra.

Vestavba posilovny do sklepních prostor bytového domu v Ostravě-Porubě (VZT)

- Rozvody vzduchotechnického potrubí vedené volně ve sklepních prostorách bytového domu s rekuperační jednotkou.


Restaurace v obchodním domě v Havířově (VZT)

- Dodatečná instalace lapáku tuků a přečerpávací tlakové stanice znázorněná pomocí TZB modeláře.


V případě dotazů na práci s TZB modelářem nás neváhejte kontaktovat.Zdroj informací o programu:

[1] https://www.cegra.cz/produkty/software/tzb-modelar/

1 Comment


Denisa K.
Denisa K.
Jul 08

Díky za doplňkové obrázky! praha 8 masaze

Like
bottom of page