top of page

BIM ve stavitelství II.

Poslední aktualizace: 23.2.2022

1.1 Cíle předmětu

Cílem předmětu je provést studenty projektováním technických zařízení budov z pohledu problematiky BIM. Studenti se seznámí se zásadami modelování profesí ZTI, ÚT a VZT, základními teoretickými znalostmi, a budou schopni užívat projekční programy pro profese TZB. Studenti se naučí pracovat v 3D pracovním prostředí, vytvářet vlastní knihovní prvky a vkládání charakteristických parametrů do informačního modelu, pracovat s formátem IFC a vytvářet koordinační detaily a vizualizace profesí techniky prostředí staveb.

Výuková sekce není určena pro zobrazení v telefonu.
 

1.2 Ukázky projektů - cíl výstupu BIM_STII

Koordinace - 3D_BIM.jpg

Obr.1: Koordinace mezi všemi profesemi TZB.

004_3D_otopné těleso JPG.jpg
OT_008 - bílé pozadí - hlavice.PNG
OT_010 - bílé pozadí.PNG
OT_009 - bílé pozadí - šroubení.PNG

Obr.2: Modelování vlastních prvků - otopných těles.

001-004_3D_vše_JPG.jpg

Obr.3: Modelování vlastních prvků - pokládky otopných ploch podlahového vytápění a otopného tělesa.

ÚT_VZT_CHL - 3D_BIM.jpg

Obr.4: Koordinace mezi profesemi ve stavebním modelu.

Koordinační_TZB model - CR.png
VZT_CHL - 3D_BIM.jpg

Obr.5: Koordinace mezi profesemi ve stavebním modelu.

Obr.6: Projekt vzduchotechniky a chlazení ve stavebním modelu.

Koordinační_TZB_model.png

Obr.7: Koordinační detaily profesí techniky prostředí.

Koordinační_TZB_stavba.png
VZT+ÚT ghost_006.png

Obr.8: Koordinační detaily profesí techniky prostředí ve stavebním modelu.

02 - PG.png

1.3 Podrobný postup a ukázka projektování systémů TZB /BIM) ve výuce:

Na konkrétním podkladu stavebního řešení vymodelovat v technické místnosti otopný zdroj a související zařízení (zásobníkový ohřívač, HVDT, armatury, otopná tělesa aj). Dále v hygienických zázemích jednotlivé zařizovací předměty s odtokovými a výtokovými armatury, potrubním systémem zdravotně technických instalací a vzduchotechnický systém podtlakového větrání.

Obr.9: Koordinační výstup profesí ze zadání ve výuce.

Snímek16.JPG
Snímek17.JPG

1.4 Osnova předmětu

- Zásady modelování a navrhování a základní teoretické znalosti ZTI, UT a VZT.
- Orientace a funkce v TZB / MEP modeláři.
- Nastavení pracovního profilu TZB a pracovního prostředí (podlaží - výšky a vkládání, vrstvy, kombinace vrstev, vytvoření nastavení zobrazení konkrétní profese).
- Vytvoření vlastního prvku, nastavení a vlastnosti knihovních prvků, osazení objektů (zařiz. předměty, armatury, technická zařízení – otopné zdroje, ventilátory, aj.).
- Vytvoření systémů TZB (potrubní systémy s požadovanými vlastnostmi).
- Vložení externích knihoven a práce s jednotlivými prvky.
- Trasování potrubí, vkládání armatur a napojovací body, koordinace mezi profesemi.
- Vkládání informací do modelu.
- Export a import koordinačního modelu (formát IFC).
- Automatické popisování a vykazování prvků.

Snímek18.JPG

1.5 E-learning, užitečné odkazy:

1.5.1 Databáze BIM objektů a komponent:

https://www.bimproject.cz/

https://www.bimobject.com/en

https://bimcomponents.com/

https://www.magicad.com/en/cloud/

Free Revit families & Autocad BIM content | MEPcontent

+ webové stránky jednotlivých dodavatelů / výrobců

1.5.2 Videoukázky

TZB Modelář pro pokročilé i začátečníky (1:42:15 hod): zde

TZB Modelář a instruktážní videa: zde

TZB Modelář I. - pracovní prostředí (4:04): zde

TZB Modelář II. - vytváření / kreslení (3:19): zde

TZB Modelář III. - napojování knihovních prvků (3:42): zde

TZB Modelář IV. - detekce kolizí, export (IFC, BCF) (3:57): zde

1.5.3 Informace o BIM:

CEGRA: https://www.cegra.cz/bim/

Agentura ČAS: https://www.agentura-cas.cz/odbor-koncepce-bim/

CZ BIM: https://www.czbim.org/

1.5.4 Jiné:

https://bimtech.cz/

 

Převodník formátu RFA:

https://www.cegra.cz/rfa-rvt-geometry-exchange-pro-archicad-24/

https://graphisoft.com/downloads/addons/rfa

 

Speciální objekty pro profesi VZT:

https://bimcomponents.com/GSM/Details/24285

https://bimcomponents.com/GSM/Details/24284

https://bimcomponents.com/GSM/Details/24287

https://bimcomponents.com/GSM/Details/24286

bottom of page