top of page

Odborné přednášky 2018/2019 (VŠB - TUO, Fakulta stavební)


Od 12/2018 přednášky na půdě Fakulty stavební již neprobíhají.

V rámci výuky předmětů Laboratoře TZB a Energetické systémy budov II studentů 1. ročníku magisterského navazujícího studia vás zveme na přednášky pozvaných odborníků z praxe!

Přednášky probíhají v učebně LPO I 50x od hh:mm - hh:mm hod. Bude doplněno po zveřejnění rozvrhu hodin LS.

Zvání jsou všichni zájemci o danou přednášku bez předchozí domluvy a bez ohledu na oborové zaměření. V případě jiných odborných přednášek v rámci katedry Prostředí staveb a TZB je uvedena kontaktní osoba a konkrétní místnost a čas.

Program přednášek a fotografie ze všech uskutečněných přednášek od roku 2016 jsou uvedeny níže v tomto článku.

Děkujeme za váš zájem!

Plánované akce v letním semestru 2018/2019:

Chystané odborné přednášky v rámci předmětu Laboratoře TZB 2018/2019 (povinné pro VN1TZB01):

(uplynulé akce viz níže)

DEKSOFT - stavební fyzika - Atelier DEK

Obsah přednášky: Ukázka práce v programech TZB, FVE, Komfort, Dutina, 2D teplo. Vč. úvodního představení DEK Stavebnin a programu Dekpartner a aplikací DEKSOFT a BIM programů.

DEKSOFT - stavební fyzika - Atelier DEK

Obsah přednášky: Ukázka práce v programech 1D Teplo, Energetika, Akustika. Vč. úvodního představení DEK Stavebnin a programu Dekpartner a aplikací DEKSOFT a BIM programů.

xx.yy.2018 - Školení v software TechCON - (online školení)

Obsah školení: Návrh podlahového vytápění v TechCONu.

xx.yy.2018 - Honeywell, spol. s r.o. - p. Wawrzyn

Obsah přednášky: Regulace ve vytápění - zaměřeno pro projektanty.

xx.yy.2018 - IVT tepelná čerpadla s r.o. - p. Kropáč

Obsah přednášky: Tepelná čerpadla - zaměřeno pro projektanty.

Chystané přednášky mimo výukový čas (dobrovolné):

2/2018 - Pavel Gergela

Obsah přednášky: Oceňování projekčních prací TZB, stanovení a struktura nabídkové ceny.

Místnost, čas: Bude upřesněno.

Chystané přednášky a konference Společnosti pro techniku prostředí zdarma:

(nutno minimálně týden předem informovat o účasti na e-mail stp@stpcr.cz / formulář tzb-info)

21.2.2019 8:30 (čtvrtek) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6; Ostrava / Moravskoslezský

Moderní řešení pro TZB - nová legislativa

Do programu semináře bude zařazena odborná přednáška lektorů ze Stavební fakulty ČVUT v Praze na téma Dopady nových evropských směrnic pro energetickou účinnost (EED) a energetickou náročnost budov (EPBD), zejména 844/2018 EU z 30. 5. 2018 na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.

26.2.2019 8:30 (úterý) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6; Ostrava / Moravskoslezský

Nové úsporné technologie pro rodinné domy, veřejné, průmyslové a komerční budovy

Společnosti IVT / GT Energy, GEROtop a KORADO si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní trendy v navrhování úsporných technologií pro vnitřní prostředí budov.

X. sympozium Green Way 2019

STP připravuje jubilejní 10. ročník tohoto tradičního setkání, které se v roce 2019 pořádá v Brně. Hlavní témata: BIM, reálné zkušenosti z navrhování a provozování budov, hospodaření s energiemi uvnitř budovy, právní odpovědnost projektanta, ekodesign, honoráře, obsahy dokumentace, hluk a vibrace.

09.04.2019 - 10.04.2019 Hotel Avanti, Střední 61 Brno / Jihomoravský

Green Way Day 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení budov. V rámci odborného programu se představí významné společnosti z oboru HVAC, po skončení prezentací následuje večerní program s občerstvením a živou hudbou.

09.09.2019 (pondělí) Restaurace Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5 Hlubočepy Praha / Hlavní město Praha

Uplynulé akce v zimním semestru 2018/2019:

Odborné přednášky v rámci předmětu Laboratoře TZB 2018/2019 (povinné pro VN1TZB01):

(uplynulé akce viz níže)

--

Zimní semestr 2018/2019:

13.11.2018 - GONAP, spol. s r.o. - p. Niedoba a p. Buchta

Obsah přednášky: Domovní čistírny odpadních vod, těsnění technologických postupů.

20.11.2018 - ASIO, spol. s r.o. - p. Plotěný

Obsah přednášky: Využívání dešťových vod.

4.12. 2018 - TALPA - RPF, s r.o. - p. Demjan

Obsah přednášky: Bezvýkopové technologie.

6.11. 2018 - ATREA (předmět Větrání, klimatizace)

Obsah přednášky: Větrání gastro kuchyní.

Uplynulé akce 2017/2018:

Webináře fy ASIO (online semináře):

19.01.2018 - Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém + Pozvánka na jarní semináře

02.03.2018 - Srážkové vody a hospodaření s dešťovou vodou

06.04.2018 - Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV

27.04.2018 - ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru

25.05.2018 - Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání

29.06.2018 - Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu

27.07.2018 - Objekty na stokových sítích

31.08.2018 - Šedé vody a získávání tepla z odpadních vod

05.10.2018 - Úprava vod pro domácnosti a průmysl

26.10.2018 - Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky tuků … aneb ASIO a TZB

30.11.2018 - AS-DEHYDRÁTOR - odvodňování kalu a hledání optimálního řešení

14.12.2018 - Nové výrobky a technologie pro rok 2019

Bližší informace k jednotlivým bezplatným webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare.

Dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00,

na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live

Přednášky mimo výukový čas (dobrovolné):

12.04.2018 - Pavel Gergela

Obsah přednášky: Oceňování projekčních prací TZB, stanovení a struktura nabídkové ceny.

16. a 24.11.2017 - Pavel Gergela

Obsah přednášky: Průběh tvorby projektové dokumentace inženýrských sítí, inženýrská činnost a stanovení cenové nabídky.

Chystané přednášky a konference Společnosti pro techniku prostředí zdarma:

(nutno minimálně týden předem informovat o účasti na e-mail stp@stpcr.cz / formulář tzb-info)

25. a 26.10.2018 IX. sympozium GREEN WAY

STP připravuje 9. ročník tohoto tradičního vzdělávacího setkání, které se na počest 100. výročí vzniku Československa jako uznání odborníků v oblasti TZB, kteří působili ve společném státě, uskuteční v roce 2018 ve dvou fázích: 22. a 23. 10. v Praze a 25. a 26. 10. ve Vysokých Tatrách.

22.10.2018 - 23.10.2018 Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 Praha / Hlavní město Praha

24.4.2018 8:30 (úterý) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6 Ostrava / Moravskoslezský

Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a tech. pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody a zdravotní techniky. Témata jsou zaměřena na současné požadavky na projektanta systémů TZB a volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru.

4.4.2018 8:30 (středa) Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava
Využití obnovitelných zdrojů energie, dotační programy v roce 2018, nové jednotky pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla, kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaiky

Zaměřeno na aktuální dotační programy a zkušenosti s použitím technologií Regulus, novinky pro rok 2018 s důrazem na sestavy TČ a solár. systémů pro dotace, novinky v oblasti nuceného větrání se ZZT a zkušenosti se systémy využívající kombinace TČ a plyn. kotle nebo TČ a fotovoltaické elektrárny.

21.3.2018 8:30 (středa) - Řídící systémy jako nedílná součást moderních energeticky efektivních budov

Řídicí systémy Desigo pro řízení zdrojů tepla, chladu, vzduchotechniky i jednotlivých místností a řešení Desigo CC pro správu technických systémů v budovách budou představeny na realizovaných projektech nové budovy CIIRC ČVUT v Praze a výrobního závodu Mölnlycke Health Care ProcedurePak v Havířově.

Poplatek: Zdarma

Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ludvíka Podéště 1875/17 Ostrava / Moravskoslezský

6.3.2018 8:30 (úterý) - Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

 • Příprava teplé vody – nový návrhový software Výpočet potřeby tepla pro přípravu TV, profily odběru TV, návrh velikosti zásobníku TV a zdroje tepla pro přípravu TV – využití nového návrhového softwaru (prostředí MS Excel), ukázky využití softwaru, příklady z praxe.

 • Praktické zkušenosti při návrhu domovního plynovodu Návrh domovního plynovodu, současný start několika plynových spotřebičů současně, požadavky nové TPG 908 02. Součinnost projektu plynovodu, vytápění a kanalizace (odvod kondenzátu). Požadavky projektu kanalizace – návrh dílčích částí kanalizace.

 • Pojistné a zabezpečující zařízení u systému VYT a TV Požadavky návrhu pojistného ventilu dle ČSN 06 0830 – VYT a TV. Požadavky zajištění napojení pojistného ventilu na odpadní potrubí kanalizace (ČSN EN 1717) - příklady z praxe. ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách, Projektování a montáž – revize Z2 (10/2017).

Imperial Hotel, Tyršova 1250/6, Ostrava

15.2.2018 8:30 (čtvrtek) - Moderní řešení pro TZB - nová legislativa

Do programu je zařazena přednáška „Nové aspekty spolupráce architekta a specialisty TZB při navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie“, která je zaměřena na vzájemné vazby vytápění, větrání, chlazení a přípravy TV s využitím OZE, přesuny tepla a chladu a jejich vliv na energetickou bilanci. Dolní oblast Vítkovice, Multifunkční aula GONG, Ruská 2994/18 Ostrava / Moravskoslezský

31.10.2017 8:30 (úterý) - Protipožární ochrana staveb

Seminář se bude věnovat aktuální situaci v oblasti protipožární ochrany staveb, související legislativy a zkušenostem s realizací protipožárních obkladů.

Imperial Hotel, Tyršova 1250/6, Ostrava

8.11.2017 8:30 (středa) - Spalinové cesty a komíny 2017

Společnost Schiedel ve spolupráci s STP si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář "Spalinové cesty a komíny 2017". Do programu semináře jsou zařazeny odborné přednášky prof. Karla Kabeleho (ČVUT Praha), doc. Hirše (VUT Brno) a informace z Technické normalizační komise.

Harmony Club Hotel, 28. října 170

14.11.2017 8:30 (úterý) - Technologie pro moderní větrání, vytápění a chlazení

Pořádající firmy Jablotron Living Technology, Giacomini Czech a Master Therm tepelná čerpadla si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na využití moderních technologii pro větrání, vytápění a chlazení rodinných domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu. Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6

Výuka ESB II:

17.05.2018 - Thermona, spol. s r.o. - p. Procházka

Obsah přednášky: Plynové kondenzační kotle, zapojení kotelen, kaskády kotlů, technologie a komponenty technické místnosti.

10.05.2018 - Viesmann, spol. s r.o. - p. Koláček

Obsah přednášky: Tepelná čerpadla - zaměřeno pro projektanty

03.05.2018 - DEKSOFT - stavební fyzika - Atelier DEK

Obsah přednášky: Ukázka práce v programech TZB, FVE, Komfort, Dutina, 2D teplo. Vč. úvodního představení DEK Stavebnin a programu Dekpartner a aplikací DEKSOFT a BIM programů.

19.04.2018 - FENIX TRADING s r.o. - p. Petr

Obsah přednášky: Systémy elektrického vytápění, provozní náklady, zkušenosti z provozu administrativní budovy vybavené elektrickým vytápěním, FVE a bateriovým úložištěm.

12.04.2018

Hilti s.r.o. - p. Turjak

Obsah přednášky: Kotvení pevného a kluzného bodu, vedení rozvodů v halových prostorách, konzolové konstrukce, ukázky SW, ceník, fotografie z realizací.

05.04.2018 - DEKSOFT - stavební fyzika - Atelier DEK

Obsah přednášky: Ukázka práce v programech 1D Teplo, Energetika, Akustika. Vč. úvodního představení DEK Stavebnin a programu Dekpartner a aplikací DEKSOFT a BIM programů.

15.03.2018 - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. - p. Kubelka

Obsah přednášky: Technické řešení větrání RD a rekonstruovaných BD, mikroklima, legislativní požadavky.

21.12.2017 - ČKAIT - p. Pater

Novelizace stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.) a vyhl. o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v platném znění (č. 62/2013 Sb.), podmínky pro udělení autorizace do ČKAIT - Technika prostředí staveb, obor technická zařízení.

30.11.2017 - TALPA - RPF, s r.o. - p. Demjan

Obsah přednášky: Bezvýkopové technologie.

23.11.2017 - ASIO, spol. s r.o. - p. Plotěný

Obsah přednášky: Využívání dešťových vod.

19.10.2017 - GONAP, spol. s r.o. - p. Niedoba a p. Buchta

Obsah přednášky: Domovní čistírny odpadních vod, těsnění technologických postupů.

Uplynulé akce 2016/2017:

Chystané přednášky a konference Společnosti pro techniku prostředí zdarma

- 25.4.2017 8:30 (út): Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov, Hotel Imperial, Tyršova 6.

 • Metody dimenzování přípravy teplé vody s ohledem na optimalizaci velikosti zdroje tepla

 • Vytápění budov s nízkou potřebou energie

 • Provozování otopných ploch v obytných budovách​

- 5.4.2017 8:30 (středa): Využití obnovitelných zdrojů (pořádající firma Regulus), Hotel Imperial, Tyršova 6.

- 21.3.2017 8:30 (úterý): Energeticky efektivní aplikace pro vodní chlazení a vytápění (pořádající firmy SIEMENS, LANDIS+GYR, DAIKIN AIRCONDITIONING), Hotel Imperial, Tyršova 6,

- 28.2.2017 8:30 (úterý): Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění, Hotel Imperial, Tyršova 6.

- 9.2.2017 8:30 (čtvrtek): Moderní řešení pro TZB - nová legislativa (Pořádající firmy Zehnder, OnSite Power a GEROtop), Dolní oblast Vítkovice, hala U6, Ruská 2994/18.

- 17.1.2017 8:30 (úterý): Nové úsporné technologie 2017 pro rodinné domy, veřejné, průmyslové a komerční budovy (pořádající firmy Zehnder, OnSite Power a GEROtop), Hotel Imperial, Tyršova 6,

Jiné:

12.12.2017 8:00 - přednáška HL - zápachové uzávěrky (H 108)

Zajišťuje: Ing. Irena Svatošová, Ph.D.

25.10.2017 10:45 - 12:15 - Novelizace stavebního zákona a autorizace v ČKAIT

Místo konání: Fakulta stavební, LPO I 204

Přednáší: Ing. Jindřich Pater - místopředseda ČKAIT

Odborný garant: doc. Ing. et. Ing. František Kuda, CSc.

14.11.2017 08:40 - Seminář DEKSOFT - Olomouc

Místo konání: BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

Cena: 1074 Kč bez DPH (1300 Kč vč. DPH)

 • Nový SW na trhu pro komplexní dimenzování otopných soustav - program TZB (před semináři bude spuštěn)

 • Nový SW TEPELNÁ TECHNIKA 2D pro tepelnětechnické posuzování detailů

 • BIM DEKSOFT - plugin DEKSOFT v programech ARCHICAD a REVIT

 • Revize tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2

 • Změna TNI 730331 - ČSN 730331

 • Plánované legislativní změny v oblasti energetiky

"Seminář AES - SEI & PENB - Olomouc 5.4.2017" dne 05.04.2017 09:00 - 15:00

Na semináři budou probírány dva zásadní okruhy témat týkající se energetických specialistů. Dvouhodinový prostor dostane SEI, aby mohla shrnout svoje poznatky z kontrol energetických specialistů. Další významný prostor pak bude věnován správnému výpočtu PENBů z různých pohledů.

Přihlášení zde: http://www.asociacees.cz/events/detail/13

16.2.2017 9:00 - 13:00 (čtvrtek): Odborný seminář termografie - termovizní měření. Katedra tepelné techniky FMMI - místnost G214 (PC učebna FMMI).

17.2.2017 od 10:00 - 10:30 (pátek): Online webinář - Nový software pro kanalizační šachty Wavin. Nutno potvrdit den předem zájem o zaslání odkazu na online webinář mailem na: marketing.cz@wavin.cz.

HL Semináře:

1) 2.3. 2017 10,00 hod

Větrání vnitřní kanalizace; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

- Funkce splaškových odpadních potrubí a jejich větrání, použití přivzdušňovacích ventilů.

- Průtoky vzduchu KPV, údržba a životnost, třídy ventilů, instalace

Offline odkaz na proběhlý seminář:

2) 9.3. 2017 10,00 hod

Nouzové odvodnění střech; Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

- Technika řešení nouzového odvodnění, Safe vtoky a vedení potrubí

- HL střešní vtoky a jejich navrhování podle skladby střech, parkoviště, Revit

Offline odkaz na proběhlý seminář:

3) 23.3. 2017 10,00 hod

Nová podomítková řešení ZU k pračkám, myčkám nádobí, sušičkám a pod.; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

- Ochrana vnitřního vodovodu před zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409.

- Soupravy pro připojení praček a myček, ventil HL0406.1E, nové podomítkové verze

Offline odkaz na proběhlý seminář:

4) 30.3. 2017 10,00 hod

Odvádění kondenzátů z klimatizačních zařízení, fancoilů a pod.; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

- Odvodnění technologických zařízení - požadavky ČSN 75 6760. Potrubí se dvěma ZU

- Výrobky firmy HL, počet jednotek na jednu ZU, spádování potrubí, min pr. ZU DN32

5) 21.4. 2017 10,00 hod

Řešení a odvodnění bezbariérových sprchových prostor; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

- Navrhování a dimenzování připojovacích potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760.

- Sprchové žlaby a vpusti HL výhody projektování, instalace a údržby, design série HL53

6) 5.5. 2017 10,00 hod

Ochrana budov před vzdutou vodou, těsnicí manžety; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

- Ochrana objektů proti vzduté vodě podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.

- Zpětné armatury proti vzduté vodě, sortiment výrobků HL, zásady instalace, těsnicí manžety HL800

7) 12.5. 2017 10,00 hod

Čistící tvarovky, lapače splavenin, dvorní vtoky – parkoviště; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

- Místa pro čištění a jejich umísťování na vnitřní kan. podle ČSN 75 6760. Odvádění srážk. vod podle ČSN 75 6760.

- Nové lapače splavenin HL600N, HL600NHO, HL98, velkokapacitní vtoky

8) 25.5. 2017 10,00 hod

Podlahové vpusti HL a stavba; HL; Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

- Legislativa, podlahové vpusti, návaznosti na akustiku, tepelné izolace, požární odolnost

- Podlahové vpusti a příslušenství k nim, správná volba velikosti vtoků, utěsnění na stavební hi konstrukcí

Přístup je tímto připojovacím linkem https://www.wiziq.com/online-class/4441330-odtoky-hl

Je stejný pro připojení na všechny termíny prezentací. Nevyžadují se žádné přihlášení před webinářem. Až při vstupu do webináře, pouze Vaši e-mailovou adresu.

Link bude přístupný již 20 minut před začátkem přednášky a technická podpora vám bude připravena pomoci s případnými problémy.

Chystané přednášky a konference Společnosti pro techniku prostředí v 1. pol. 2017 s poplatkem:

- 6. 2. 2017 seminář Platná legislativa v oblasti hluku, ČVUT v Praze, Fakulta strojní (OS 08, Ing. Mikulová),

- 20. 2. – 6. 12. 2017 dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání, ČVUT v Praze, Fakulta strojní (OS 01, doc. Zmrhal),

- 21. a 22. 3. 2017 semináře Novinky ve zdravotní technice 2017, Praha a Brno (OS 05, Dr. Kopačková),

- 10. – 11. 5. 2017 sympozium Green Way 2017, Brno, hotel Avanti (OS 06, Ing. Petlach),

- 23. – 25. 5. 2017 konference Vytápění Třeboň 2017 (OS 02, prof. Bašta),

- 30. 5. 2017 seminář Větrání průmyslových objektů (OS 01, Ing. Čapková).

24.4.2017 - Thermona, spol. s r.o. - p. Procházka

Obsah přednášky: Plynové kondenzační kotle, zapojení kotelen, kaskády kotlů, technologie a komponenty technické místnosti.

10.4.2017 - Viesmann, spol. s r.o. - p. Koláček

Obsah přednášky: Tepelná čerpadla

10.4.2017 - Hilti s.r.o. - p. Turjak

Obsah přednášky: Kotvení pevného a kluzného bodu, vedení rozvodů v halových prostorách, konzolové konstrukce, ukázky SW, ceník, fotografie z realizací.

3.4.2017 - OSMA, spol. s r.o. - p. Dědic

Obsah přednášky: Kanalizační systémy OSMA.

27.3.2017 - HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. - p. Stuchlý

Obsah přednášky: Vodárenské armatury, napojovací soustavy, hydranty aj.

20.3.2017 - Wavin ekoplastik s.r.o. - p. Mejzlík

Obsah přednášky: Obecně hospodaření s dešťovou vodou, komponenty systému hospodaření a navrhování, aplikace v software Intesio - návrh retenčního a vsakovacího systému.

20.3.2017 - Honeywell, spol. s r.o. - p. Wawrzyn

Obsah přednášky: Regulace ve vytápění

13.3.2017 - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. - p. Kubelka

Obsah přednášky: Technické řešení větrání RD a rekonstruovaných BD, mikroklima, legislativní požadavky.