top of page

Moderní projektování TZB v programu DDS-CAD (BIM)

Naše projektová společnost TZB-energie CZ s.r.o. se vstříc připravované koncepci zavádění metodiky BIM ve stavebnictví rozhodla pořídit specializovaný software určený pro projektanty TZB: DDS-CAD 15.


O programu [1]

DDS-CAD je samostatný CAD/BIM program a obsahuje tři základní skupiny funkcí podle profesí. Jedná se o Zdravotní techniku a vytápění, Vzduchotechniku a Elektroinstalace.

Programy jsou určeny pro návrh vnitřních rozvodů TZB v třírozměrném prostoru, ale rovněž v půdorysech, libovolných pohledech, perspektivách a řezech. Standardní součástí programů jsou vestavěné výpočty pro dimenzování potrubí dle ČSN EN a DIN, tepelné ztráty a tlakové ztráty s řadou podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozvodů, např. detekce kolizí usnadňující celkovou koordinaci profesí. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Výstupem je taktéž výpis materiálu usnadňující vypracování položkových rozpočtů. Program velmi dobře spolupracuje v kombinaci s ArchiCADem, lze načítat formáty DXF/DWG nebo IFC.


Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Chceme být připraveni s DDS-CADem! Klíčové datum koncepce je rok 2022, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové práce financované z veřejných rozpočtů.


Projektantem TZB v DDS-CADu

V současné době trpí trh pro navrhování v oblasti techniky prostředí staveb nedostatkem kapacit. Architektonické a stavebně-projekční ateliéry připravující významné stavby našeho okolí mají potíže zajistit požadovanou odbornost v potřebném rozsahu. Tato situace po zavedení povinnosti BIM od roku 2022 ještě více prohloubí propast mezi klasickým a moderním projektování ve specializovaném programu pro projektanty TZB DDS-CADu umožňujícího tuto povinnost plnit. Lze očekávat, že neochota zkušených a starších projektantů přizpůsobit se povinnostem pro nadlimitní zakázky otevře možnosti uživatelům DDS-CADu vyplnit tento prostor a věnovat se těm nejzajímavějším stavbám.

Naše projektová kancelář TZB-energie CZ s.r.o. zvolila kombinaci programů ArchiCAD a DDS-CAD, jsme partnery společnosti Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. (CEGRA). Nabízíme investorům kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý klient mohl těšit z nadstandardní profesionální služby.


DDS-CAD pro studenty na Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě

Od začátku zimního semestru 2019/2020 je nainstalován DDS-CAD na všech počítačových učebnách FAST v Ostravě v celkovém počtu 25 síťových licencí. Z toho 18 síťových licencí je nainstalováno na učebně LPO A208, jenž je pro studenty FAST přístupná každé pondělí až čtvrtek od 7:00 - 19:00 hod., v pátky do 14:00 hod.

Práce v DDS-CADu je součástí výuky předmětu Počítačová podpora projektování, další informace a ukázky výstupů budou součástí předmětu Laboratoře prostředí staveb a TZB (Ing. Pavel Gergela).


Sledujte naši práci v DDS-CADu

Jakožto zájemcům o podporu a růst našeho oboru chystáme zveřejnit výsledky práce na reálných projektech s popisem, tipy a triky při práci s DDS-CADem. V rámci odborného vzdělávání připravujeme pro studenty Fakulty stavební VŠB - TUO odborná skripta doplněná o grafické výstupy právě z tohoto programu určeného speciálně pro projektanty TZB.


Žádost o zkušební verzi DDS-CAD trial a videomanuály

Práci v programu si můžete vyzkoušet sami vyplněním formuláře.

Studenti a vyučující na FAST, VŠB-TU Ostrava mohou využít DDS-CAD ve výuce PPP a LabTZB, nebo v učebně LPO A208. Studenti a vyučující jiných škol, ať  kontaktují Ing. Romana Ptáčka, ptacek@cegra.cz ohledně poptávky DDS-CADu.

Užitečnou pomůckou pro začátečníky je youtube kanál DDS CAD CZ s videomanuály.


Zdroje

[1] http://www.cegra.cz/produkty/software/dds-cad/ [2] https://cz.linkedin.com/company/datadesignsystem


Comments


bottom of page