top of page

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019


Cíle projektu:

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov. Nabízí investorům kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý klient mohl těšit z nadstandardní profesionální služby. Členstvím a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru.


Účelem dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Studenti v rámci stáže budou pod vedením projektanta zpracovávat dílčí části projektové dokumentace techniky prostředí staveb v souladu s požadavky kladenými na rozsah projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Cílem stáže je seznámit studenty s praktickou i teoretickou částí projekčních činností, které jsou prováděny v rámci procesu přípravy projektové dokumentace, které nemají možnost získat během teoretického studia na škole. Projektování je zaměřeno na dílčí profesní činnosti techniky prostředí staveb, tj. projekty vodovodu, kanalizace, plynovodu, vytápění, vzduchotechniky, chlazení a tepelné ochrany budov.

Požadavky na uchazeče:

Vzdělání: Žák/student musí být zaměstnán v souladu se zaměřením na učební obor či studijní program, který studuje. Stáž může být vykonávána v rámci praktického vyučování (SŠ), či odborné praxe (VŠ) určené danou školou, přičemž v takovém případě musí být dodržena školská legislativa a předpisy související s vykonáváním praktického vyučování.


Projekční software: výhradně ArchiCAD 19, DDS CAD 15, programy DEKSOFT (energetická náročnost budov, tepelná ochrana budov, technická zařízení budov).


Úvazek: Dohoda o provedení práce/pracovní činnosti, rozmezí min. 30 hod./měs. a max. 80 hod./měs., přičemž délka úvazku v rámci dotačního programu je min. 120 hod. a max. 960 hod.


Kapacity: Projekt může zahrnovat stáže pro max. 3 studenty.


Realizace projektu: 1.7.2019 - 30.6.2020


Kontakt a více informací:


Podpora projektu:

Projekt "Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019" (RRC/07801/2019) je realizován za podpory poskytovatele dotace, jimž je Moravskoslezský kraj.Realizace projektu:

Obr. 1 - Označení provozovny.


Obr. 2 - Označení pracovních stolů a prezentace MSK.


Obr. 3 - Označení pracovních stolů a prezentace MSK.Comments


bottom of page