top of page

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023


Cíle projektu:

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov. Nabízí investorům kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý klient mohl těšit z nadstandardní profesionální služby. Členstvím a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru. Pomocí BIMCloud využíváme efektivně našeho počtu projektantů, vzájemné koordinace v profesích techniky prostředí staveb a plnění přísných termínů před naší konkurencí.


Účelem dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Studenti v rámci stáže budou pod vedením projektanta zpracovávat dílčí části projektové dokumentace techniky prostředí staveb v souladu s požadavky kladenými na rozsah projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Cílem stáže je seznámit studenty s praktickou i teoretickou částí projekčních činností, které jsou prováděny v rámci procesu přípravy projektové dokumentace, které nemají možnost získat během teoretického studia na škole. Projektování je zaměřeno na dílčí profesní činnosti techniky prostředí staveb, tj. projekty vodovodu, kanalizace, plynovodu, vytápění, vzduchotechniky, chlazení a tepelné ochrany budov.

Požadavky na uchazeče:


Vzdělání: Žák/student musí být zaměstnán v souladu se zaměřením na učební obor či studijní program, který studuje. Stáž může být vykonávána v rámci praktického vyučování (SŠ), či odborné praxe (VŠ) určené danou školou, přičemž v takovém případě musí být dodržena školská legislativa a předpisy související s vykonáváním praktického vyučování.


Projekční software: výhradně ArchiCAD 26, DDS CAD 17, TechCON X a programy DEKSOFT (energetická náročnost budov, tepelná ochrana budov, technická zařízení budov).


Realizace projektu: 1.5.2023 - 30.6.2024


Kontakt a více informací:


Podpora projektu:

Projekt "Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023" je realizován za podpory poskytovatele dotace, jimž je Moravskoslezský kraj.Realizace projektu:

Obr. 1 - Označení provozovny na ul. Pavlovova.


Obr. 2 - Označení kanceláří.


Obr. 3 - Označení vstupu do kanceláře č. 210 a prezentace MSK.


Obr. 4 - Pracovní prostory.


Obr. 5 - Pracovní prostory.


Obr. 6 - Pracovní prostory.


Obr. 7 - Pracovní prostory a prezentace MSK.


Obr. 8 - Označení vstupu do kanceláře č. 202 a prezentace MSK.


Obr. 9 - Pracovní prostory.


Zabezpečení objektu:

Objekt je nadstandardně zabezpečen centrálním kamerovým systémem s akustickým alarmem, vč. bezpečnostními dveřmi a mřížemi na vnějších oknech. Naše kanceláře jsou sekundárně zabezpečeny dalším nezávislým kamerovým systémem a akustickými alarmy a pohybovými čidly.

Comments


bottom of page