top of page

Projektování v BIM na 27. konferenci Vytápění v Třeboni 2023

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce OS 02 - Vytápění, uspořádala ve dnech 16. až 18. května 2023 prestižní setkání topenářů v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Garantem konference byl pan prof. ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Vedle tradičních odborných sekcí vytápění byla prvně zorganizována sekce "Projektování v BIM", jíž jsme se stali garanty a byli pověřeni sestavením programu.


Všechny odborné příspěvky jsou součástí vydaného sborníku (ISBN: 978-80-02-03004-1).


Postřehy z konference portálu TZB-info, TV kanálu estav.tv ve formě video shrnutí.


Fotografie z konference jsou převzaty a zveřejněny na webových stránkách Společnosti pro techniku prostředí ČR, z.s. [1]


Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. při zahájení konference Vytápění Třeboň 2023. [1]


Celkem bylo přítomných 221 účastníků konference. [1]


Přednášející odborné sekce Projektování v BIM. [1]


Ing. Roman Voráč (MFS DX s.r.o. ; roman@mfsgroup.com). [1]


Ing. Roman Voráč a Ing. Pavel Gergela (TZB-energie CZ s.r.o. ; projekt@tzb-energie.cz). [1]


Ing. Milan Moravec, Ph.D., MBA (Digital Transformation Systems, s.r.o. ; milan.moravec@digitalsystems.cz). [1]


Ing. Filip Špindler (GT Energy s.r.o. ; spindler@gt-energy.cz). [1]


Ing. Petr Matějček (Sweco a.s.; petr.matejcek@sweco.cz). [1]


Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D. (cadconsulting, spol. s r.o.; vyhnalek@czbim.org). [1]


Ing. Jan Stašek (DEKPROJEKT s.r.o.; jan.stasek@dek-cz.com). [1]Těšíme se na viděnou při další již 28. konferenci Vytápění v Třeboni v 05/2025!


Comments


bottom of page