top of page

Online výuka - výuková videa na Youtube kanálu

Youtube.png

Video popisuje používání výpočetní pomůcky v Excelu sloužící k optimálnímu návrhu velikosti akumulační nádrže pro zpětné využívání dešťových vod.

Principem návrhu je dimenzování velikosti akumulační nádrže podle dvou metod – podle množství zachycené vody a podle potřeby provozní vody.

Výsledkem práce je rychlý a přesný návrh akumulační nádrže pomocí tabulkového procesoru, včetně ekonomického zhodnocení a výpočtu prosté doby návratnosti. Součástí je definice ovlivňujících parametrů vstupujících do výpočtu a nabídnout uživateli výběr vstupních údajů, které budou odpovídat předpokladům danému provozu a jeho užívání tak, aby byl výpočet aplikovatelný pro rodinné stavby pro bydlení až po rozsáhlou občanskou vybavenost.

Výpočetní pomůcka byla oceněna 1. místem na Fakultním kole Studentské odborné vědecké činnosti 2019 a 3. místem v mezinárodním kole SVOČ.

Autorka se stala od 11/2020 našim zaměstnancem. Autor: Ing. Kamila Chmelářová, TZB-energie CZ s.r.o.

bottom of page