top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Ing. + Bc.) v roce 2022


Vážení čtenáři,

netradičně až dne 17. června 2022 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi magisterského i bakalářského oboru Prostředí staveb a TZB (Ing. + Bc.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.


Lednové promoce (Ing. - 31.1.2022) byly tentokrát znovu jiné. Účastníci museli respektovat nařízená opatření, vědecká rada musela být redukována na omezený počet osob a především si naši absolventi mohli přizvat omezený počet rodinných příslušníků. Někteří absolventi si vyzvedli své diplomy mimo slavnostní akt, a někteří si je odložili na zmiňované červnové datum.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských a diplomových prací se nám podařilo popáté v historii uspořádat předání díky sloučení ročníků hned 14 významných ocenění!

Vedle již tradičních cen děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění a Zdravotně technické instalace, a nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika a Vytápění.
Ocenění bakalářských prací (Bc.):

 

Práce Bc. Tomáše Toboly s titulem „Řešení vytápění rodinného domu v Brušperku“ byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší bakalářská práce a získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Martin Hrubý za bakalářskou práci s názvem „Řešení vytápění rodinného domu“.

 

Cenou Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Zdravotně technické instalace byla oceněna Bc. Liliana Skulinová za bakalářskou práci s názvem „Kořenová čistírna odpadních vod v rodinném domě v Komorní Lhotce“.

 

Cenu děkanky za nejlepší bakalářskou práci získali

Bc. Tomáš Tobola ("Řešení vytápění rodinného domu v Brušperku"),

Bc. Jakub Kubín ("Řešení vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla země-voda"),

a Bc. Robin Pop ("Řešení vytápění rodinného domu").

Ocenění diplomových prací (Ing.):

 

Práce Ing. Tomáš Vystavěla s titulem „Multifunkční sportovní hala v Pohořelicích - větrání“

získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesla Ing. Kristýna Lukášková za diplomovou práci s názvem „Mateřská škola - vytápění a příprava teplé vody pomocí obnovitelných zdrojů energie“.

V kategorii Větrání byla oceněna práce "Dům s pečovatelskou službou a kuchyní - vytápění a větrání" od Ing. Patrika Bartošíka a v kategorii Zdravotně technické instalace s prací "Penzion s wellness ve Velké Lhotě" byla oceněna Ing. Silvie Dostálová.

 

Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci získali

Ing. Ondřej Fadrný ("Hasičská stanice v Přerově - Vytápění"),

Ing. Michal Hrubý ("Soukromá mateřská školka a jazykové gymnázium v Čeladné")

a Ing. Martin Mikšaník ("Teplovzdušné vytápění administrativní budovy").

 

Cenu ČKAIT za nejlepší diplomovou práci "Bytový dům s komerčními prostory v Opavě" získal

Ing. Martin Škrobánek.

 

Fotogalerie (36) ze slavnostních promocí 31.1. 2022 a 17. 7. 2022:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy magisterského studia v roce 2022.


Obr. 2: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 3: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 4: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 5: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 6: Vědecká rada.


Obr. 7: Vědecká rada.


Obr. 8: Prorektor pan doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. při slavnostním proslovu.


Obr. 9: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává diplom

Ing. Silvii Dostálové.


Obr. 10: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává diplom

Ing. Michalovi Hrubému.


Obr. 11: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Ing. Silvie Dostálová, Ing. Pavel Gergela - v zastoupení CTI ČR, z.s.].


Obr. 12: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní promoce. Absolventi mohli přizvat pouze omezený počet rodinných příslušníků.


Obr. 13: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní promoce. Absolventi mohli přizvat pouze omezený počet rodinných příslušníků.


 

Obr. 14: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí během 1. a 2. bloku.


Obr. 15: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí během 1. a 2. bloku.


Obr. 16: Vědecká rada během 1. bloku.


Obr. 17: Vědecká rada během 2. bloku.


Obr. 18: Děkanka Fakulty stavební paní prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., při slavnostním proslovu.


Obr. 19: Děkanka Fakulty stavební paní prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., předává bakalářský diplom

Bc. Lilianě Skulinové.


Obr. 20: Děkanka Fakulty stavební paní prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., předává magisterský diplom

Ing. Martinovi Mikšaníkovi.


Obr. 21: Děkanka Fakulty stavební paní prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., předává cenu děkanky za nejlepší bakalářskou práci

Bc. Jakubovi Kubínovi.


Obr. 22: Děkanka Fakulty stavební paní prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., předává magisterský diplom

Ing. Ondřeji Fadrnému.


Obr. 23: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci [Bc. Tomáš Tobola, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 24: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vytápění

[Ing. Kristýna Lukášková, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 25: Děkanka Fakulty stavební paní prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., předává bakalářský diplom

Bc. Tomášovi Tobolovi.


Obr. 26: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci [Ing. Tomáš Vystavěl, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 27: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci [Ing. Tomáš Vystavěl, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 28: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika [Ing. Patrik Bartošík, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].Obr. 29: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika [Ing. Patrik Bartošík, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 30: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní červnové promoce.


Obr. 31: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní červnové promoce.


Obr. 32: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní červnové promoce.


Obr. 33: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní červnové promoce.


Obr. 34: Absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.) v roce 2022.


Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!


HODNĚ ŠTĚSTÍ!


Glosa autora:

Stejně jako tomu bylo v mém komentáři v roce 2021 (viz článek), také promoce lednových absolventů (Ing.) byly odloženy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace o 5 měsíců a sloučeny s promocemi jejich mladších následovníků, což je záruka originálního zážitku.


Zakončení červnových promocí je takové, jak má být - za přítomnosti hrdých rodičů, pyšných prarodičů, partnerů nebo přátel. Dokonce i některých bývalých absolventů z let minulých.


Je pro mě velmi příjemné vidět s odstupem času známé tváře, které jsou již pár měsíců zařazeny do pracovního procesu a dají mi možnost vzpomenout na společné zážitky. Tato skutečnost a další nostalgie ještě více podpořila mé každoroční přemítání nad působením externího asistenta. V loňské glose zmiňuji, že mě nečekané množství podpory a nové motivace nutí prodloužit tuto jízdu ještě o jednu sezónu. Nyní si musím po roce přiznat, že ty poslední vitamíny ze mně vyprchávají. Jsem přesvědčen, že i nastávající ročník právě končících bakalářů (viz foto vpravo) slibuje v magisterském studiu skvělý rok, koneckonců, menší ochutnávku jsme prožili již při letošní exkurzi do Aqualandu Moravia.

Rozhodnutí je pro mě o to snazší, neboť právě až rok 2022 objevil další 2 skvělé nové doktorandy, které právě katedra 229 potřebovala - Ing. Tomáše Vystavěla (viz foto vlevo) a Ing. Ondřeje Fadrného. Aktivním přístupem a čerstvou energií přináší svěží vítr a mají mou maximální podporu v jejich pozicích. Také právě jim je potřeba přirozeným vývojem uvolnit prostor pro jejich potřebný růst. Společně se stávajícími členy katedry je kapacitně i personálně další semestr bezpečně zajištěn.


Na vlastní přání nebudu nasazen do rozvrhu hodin příštího semestru 2022/2023. Předmět Laboratoře TZB a Prostředí staveb bude ještě více originálnější, než v předchozích osmi letech, kdy jsem jeho chod zajišťoval osobně. Nestanu se vedoucím žádné další bakalářské ani diplomové práce. Požádal jsem, abych již nebyl jmenován členem zkušební komise Státních závěrečných zkoušek. Letošní prázdniny pro mě budou delší, než obvykle, a věřím, že mi umožní načerpat spousty potřebných sil a motivace do případného akademického roku 2023. Do té doby držím všem palce!


Působení na Fakultě stavební pro mě bylo vždy ctí, vážím si toho a děkuji za něj! Přeji celé katedře hodně zdaru v příštím semestru, co nejvíce šikovných studentů a radosti z výuky. Nejlepší katedra je 229 - Prostředí staveb a TZB !!!(PG)

 

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


Comments


bottom of page