top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) v roce 2023

Vážení čtenáři,

dne 31. ledna 2023 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi magisterského oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.


Účastníci promocí po dvou letech nemuseli respektovat žádná existující nařízená opatření, vědecká rada nemusela být redukována na omezený počet osob a především si naši absolventi mohli přizvat neomezený počet rodinných příslušníků. To se příznivě projevilo na téměř zcela zaplněné Nové Aule a celkovém pozitivním dojmu tohoto slavnostního shromáždění.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských a diplomových prací se nám podařilo pošesté v historii uspořádat předání hned 8 významných ocenění!

Vedle již tradičních cen děkanky za nejlepší diplomovou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika, Vytápění a Zdravotně technické instalace.Ocenění diplomových prací (Ing.):

 

Práce Ing. Vladimíra Fialy s titulem „Rehabilitační centrum s relaxačním bazénem – vytápění a větrání“ získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl také Ing. Vladimír Fiala za diplomovou práci s názvem „Rehabilitační centrum s relaxačním bazénem – vytápění a větrání“.

V kategorii Větrání byla oceněna práce "Horský penzion s wellness – vytápění a větrání" od Ing. Richarda Skuliny a v kategorii Zdravotně technické instalace s prací "Polyfunkční dům ve Smiřicích" byl oceněn Ing. Tomáš Flídr.

 

Cenu děkanky za nejlepší diplomovou práci získali

Ing. Petr Ivánek ("Horský penzion v Čeladné"),

Ing. Vojtěch Vičan ("Bytový dům s komerčním prostorem v Rožnově pod Radhoštěm")

a Ing. Ondřej Hampel ("Administrativní budova – větrání a vytápění").

 

Cenu ČKAIT za nejlepší diplomovou práci "Horský penzion v Čeladné" získal

Ing. Petr Ivánek.

 

Fotogalerie (14) ze slavnostních promocí 31.1. 2023:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy magisterského studia v roce 2023.


Obr. 2: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 3: Vědecká rada.


Obr. 4: Vědecká rada.


Obr. 5 : Předání Ceny děkanky Fakulty stavební za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Petr Ivánek, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.].


Obr. 6: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vytápění

[Ing. Vladimír Fiala, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 7: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika [Ing. Richard Skulina, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 8 : Předání Ceny děkanky Fakulty stavební za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Ondřej Hampel, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.].


Obr. 9: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Vladimír Fiala, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 10 : Předání Ceny České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Ondřej Hampel, Ing. Renáta Zdařilová, Ph.D.].


Obr. 11: Předání Ceny děkanky Fakulty stavební za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Vojtěch Vičan, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.].


Obr. 12: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Ing. Tomáš Flídr, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 13: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní promoce.


Obr. 14: Absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Ing. - prezenční studium) v roce 2023.


Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!


HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Glosa autora (předchozí 2022, 2021)

Bylo to skvělé jako vždy! Ročník "Aqualandu Moravia", tedy studijní skupina, která při naší jihomoravské exkurzi z 05/2022 dle slov místního pana plavčíka dokázala rozvodnit divokou řeku tak, jako nikdo před nimi. Stejně tak mohu tvrdit, že i do mých vzpomínek se tato parta zapíše originálním podpisem jako žádná z předchozích. V loňském komentáři jsem vyjádřil uspokojivý stav nad našimi dvěma doktorandy a novém svěžím větru do výuky na katedře Prostředí staveb a TZB. Došlo skutečně k výraznému upuštění mých výukových aktivit a přenechání předmětů Laboratoře TZB a Prostředí staveb, Energetické systémy budov II, nestal jsem se vedoucím žádné bakalářské ani diplomové práce.


Zvládat skloubit v dnešní době doktorské studium, pracovní a osobní život není zdaleka jednoduché, a ne všechny plány vycházejí tak, jak předpokládáme. Rád bych touto formou poděkoval doktorandům za jejich práci, přinesenou aktivitu, nápadité myšlenky, a podpořil je v jejich další etapě, ve které již nebude převládat akademické prostředí. I přes toto oslabení se katedra musí poprat se zajištěním kvalitní výuky pro ročníky následující.

Od mého prvního vynechání zimního semestru v roce 2022 na vlastní žádost jsem si sliboval načerpání potřebné síly a motivace do akademického roku 2023. Motivace je v blížícím se letním semestru zajištěna, proběhne premiérový ročník předmětu BIM pro specializaci TZB. Tento nový předmět jsem se před rokem zavázal zajistit a přesměrovat tam společně se svým projekčním týmem většinu naší energie věnované Fakultě stavební v Ostravě. S načerpáním sil je to složitější, nezahálel jsem. Uplynulý půl rok strávený mimo prostředí rozvrhu hodin jsem strávil účastmi na mnoha seminářích problematiky BIM a na několika BIM konferencích sám aktivně vystupoval. Nadále zajišťoval propojení mezi Fakultou stavební v Ostravě a Společností pro techniku prostředí ČR, z.s. v její Radě, a nově také rozšířenou působností získaným členstvím v odborné sekci OS 02 - Vytápění pana prof. Bašty. Tato odborná sekce bude garantem připravované 27. konference Vytápění v Třeboni (16. - 18. 5. 2023), kde se také dozvíte mnohé i projektování vytápění v BIM. Také v naší projekční společnosti se při zpracování zakázek s fenoménem BIM v TZB setkáváme. Všechny tyto zkušenosti se pokusím se svými kolegy shrnout a předat v následujícím semestru. A vrátit se do výukového tempa!

Vážení inženýři - absolventi, budete mi chybět! Nejvíce ze všeho váš smysl pro humor, pohoda, bezstarostnost a lehkost, to vše z vás vyzařovalo. Letošní ročník je pro mě velice speciální a slzu nemusím zatlačovat hluboko, neboť jsem pyšný na to, že se všemi z vás se tak úplně neloučím! V rámci výjimečné expanze a rozšíření našeho týmu projekční společnosti TZB-energie CZ jsme navýšili sílu o další dva z vás!

Ing. Vladimír Fiala a Ing. Richard Skulina jsou sedmým, respektive osmým absolventem katedry Prostředí staveb a TZB utvářející náš aktuální projekční kolektiv v šestileté historii společnosti TZB-energie CZ! Budu se těšit v pokračování předávání dalších zkušeností mimo akademické prostředí přímo v praxi a umožnění vašeho růstu v týmu projektantů TZB. V jedinečném týmu, který by se bez existence katedry Prostředí staveb a TZB v Ostravě nepodařilo nikdy složit. Budu se nadále těšit z projekční tvorby, kterou my, absolventi 229, vytváříme a proměňujeme ve skutečnost. Stejně tak ze skutečnosti, aby se nám tato práce stala oporou pro naše osobní životy. Plníme si společně naše přání věnovat se projektové činnosti v oboru TZB po svém, a budeme se vždy snažit o co nejlepší reklamu všem profesím TZB.Nejlepší katedra je 229 - Prostředí staveb a TZB !!!

(PG)

 

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


Comments


bottom of page