top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) v roce 2024

Vážení čtenáři,

dne 25. ledna 2024 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi magisterského oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských a diplomových prací se nám podařilo posedmé v historii uspořádat předání hned 7 významných ocenění!

Vedle již tradičních cen děkanky za nejlepší diplomovou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika, Vytápění a Zdravotně technické instalace.Ocenění diplomových prací (Ing.):

 

Práce Ing. Tomáše Toboly s titulem „Zdravotechnické instalace objektu kempu v obci Lučina“ získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl také Ing. Martin Hrubý za diplomovou práci s názvem „Vytápění penzionu zdrojem tepla na LPG“.

V kategorii Větrání byla oceněna práce "Administrativní budova – větrání a vytápění" od Ing. Michaela Kubíka a v kategorii Zdravotně technické instalace s prací „Zdravotechnické instalace objektu kempu v obci Lučina“ byl oceněn s mimořádnou prací opět Ing. Tomáš Tobola.

 

Cenu děkanky za nejlepší diplomovou práci získali

Ing. Michaela Chlebová ("Mateřská školka v Havířově"),

Ing. Radek Fabián ("Zázemí projekční a instalatérské firmy v Rožnově pod Radhoštěm")

a Ing. David Durák ("Penzion - zdravotechnické instalace").

 

Fotogalerie (18) ze slavnostních promocí 25.1. 2024:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy magisterského studia v roce 2024.


Obr. 2: Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí prvního běhu 8:30 h - prezenční studium.


Obr. 3: Vědecká rada - 8:30 h - prezenční studium.


Obr. 4: Prorektor pan prof. Ing. Radim Čajka, CSc. při své úvodní řeči.


Obr. 5: Předání Ceny děkana Fakulty stavební za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Radek Fabián, prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.].


Obr. 6: Předání Ceny děkana Fakulty stavební za nejlepší diplomovou práci

[Ing. David Durák, prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.].


Obr. 7: Pan prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. vystoupil se zcela novým a vynikajícím proslovem absolventům, který velice zaujal taktéž vědeckou radu v zákulisí. Bravo!


Obr. 8: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní promoce.


Obr. 9: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní promoce.


Obr. 10: Přítomní absolventi a hosté během slavnostní promoce.


Obr. 11:  Příchod členů Vědecké rady při zahájení promocí druhého běhu 11:30 h - distanční studium.


Obr. 12: Vědecká rada - 11:30 h - distanční studium.


Obr. 13: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci

[Ing. Tomáš Tobola, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 14:  Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika

[Ing. Michael Kubík, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 15:  Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vytápění

[Ing. Martin Hrubý, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 16:  Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Ing. Tomáš Tobola, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!


HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Glosa autora (předchozí 2023, 2022, 2021)

S uplynulými promocemi se definitivně loučí poslední pamětníci nezapomenutelné jihomoravské exkurze "Aqualandu Moravia" z 05/2022. Původně kluci, kteří se přichomýtli jako budoucí bakaláři mezi již loňské absolventy. Stejní kluci, kteří o rok později tutéž exkurzi zkušeně a skvěle organizovali, a stejní kluci, kteří dnes s noblesou házejí klobouky a uzavírají svůj příběh na Fakultě stavební.


V glosách z předchozích let jsem také polemizoval nad uzavřením svého malého příběhu z důvodu mé obrovské pracovní vytíženosti. Když se mě lidé ptají a někdy se také diví, proč působím na Fakultě, povím jim o mé zkušenosti. Tenkrát mě v nelehké životní situaci katedra podpořila, abych se dokázal postavit na vlastní nohy. Od té doby jsem cítil potřebu jistý dluh katedře vrátit a tak jsem i v nelehkých dalších letech dokázal vydržet, zatnout zuby. Věřím, že dnes je již skóre vyrovnáno, ale historku stále používám a připomínám si ji. Také proto zůstávám vděčný. Aktuálně je to přesně 10 let od mého nástupu jako doktoranda na katedře Prostředí staveb a TZB. A během té doby se vytvořil vztah. Už to není dluh, který jsem chtěl splatit, který mě udržuje na adrese Ludvíka Podéště. Jsou to lidé, kteří mě učili, kteří se stali mými kolegy, kteří postupují v akademické kariéře, které vidím stárnout a také bohužel odcházet.


Aktuálně již nepřemýšlím nad tím, že bych školství opustil. Naopak přichází další zainteresovanost v podobě oficiální spolupráce naší společnosti TZB-energie CZ s.r.o. s katedrou Prostředí staveb a TZB v jejím připravovaném studijním projektu Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství. Za uplynulý rok posílili náš projekční kolektiv další 4 bývalý absolventi a provázanost je vzácná. A právě na základě spolupráce můžeme do světa připravovat další a další nadějné osobnosti. S cílem odkázat se na náš původ katedry 229 - Prostředí staveb a TZB, a dělání jí té pokud možno nejlepší reklamy v oboru, jsme během loňského roku založili stejnojmennou společnosti Prostředí staveb a TZB s.r.o. věnující se realizační oblasti.


Nadále platí, že minimalizuji výukové aktivity a nepokračuji v předmětech jako Laboratoře TZB, Prostředí staveb, Energetické systémy budov II a další, znovu jsem se nestal vedoucím žádné bakalářské ani diplomové práce, ač k tomu nebylo výjimečně daleko. Mí pracovní kolegové mně pomáhají s přípravou zajistit výukové předměty na téma BIM pro specializaci TZB a BIM ve stavitelství také v nastávajícím roce. Zde cítíme povinnost jako projekční doupě v této oblasti výuku zajišťovat i nadále. Po úspěšném garantování 27. konference Vytápění v Třeboni v oblasti projektování v BIM se pouštíme také do uspořádání semináře "Zajímavá řešení ve vytápění", které se uskuteční 14.11.2024 v Praze, třeba se tam někteří potkáme :)


Nejlepší katedra je 229 - Prostředí staveb a TZB !!!

(PG)

 

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


Comentarios


bottom of page